Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije
rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 3.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 4. godina
03. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost, 3.godina
04. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
05. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 3.godina
06. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 5.godina
07. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, likovna kultura, 5.godina
08. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 4.godina
09. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 4.godina
10. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 5. godina
11. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, informatika,  3.godina
12. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 3.godina
13. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina
b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij 
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 1.godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski/književnost i hrvatski/književnost, 2.godina
03. DVORŽAK KRISTINA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 3.godina
04. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 1.godina
05. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 3.godina
06. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 5.godina
07. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 1.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 2.godina
02. KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 5 godina
03. KREJČI BARBARA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 1.
04. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 2.
05. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 1. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. BISTROVIĆ LARA Veleučilište u Šibeniku, Turistički menagement, 2.godina
02. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 2.godina
03. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjrstvo, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)
rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. ANDRIČEVIČ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, informatika, diplomirati
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost; književno-kulturološki, diplomirati
03. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, 3.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, mediji i kultura društva, 4.godina
05. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,4.godina
06. ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, diplomirati
07. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, upravni studij
02. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, poslovna informatika
03. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti
04. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, anorganska kemija i biokemija
05. PROHASKA DINO Sveučilište u zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija
06. ŠIRAC FILP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo
07. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, računovodstvo i financije
08. VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

                                                                                                          stručna suradnica

                                                                                                          Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/18-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-02

U Pakracu, 12. studenoga 2018.