Izvješće o visini troškova lokalnih izbora na području Grada Pakraca održanih 21.5.2017. godine