Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Grad Pakrac

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

GRAD PAKRAC

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

.

KLASA: 340-03/21-01/01

URBROJ: 2162-06/08-21-3

U Pakracu, 7. siječnja 2021. godine

.

Na temelju članka 198.  stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), naručitelj Grad Pakrac, izrađuje

.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

.

1. Naziv i OIB naručitelja:

Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301

.

2. Evidencijski broj nabave:

NMV 1/21

.

3. Predmet nabave:

Izgradnja ulice Alojzije Janković

.

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

27. siječanj 2021. g.

.

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

2. veljače 2021. g.

.

6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

.

7. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Nije primjenjivo. Nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno nije pristigao niti jedan prijedlog.

.

8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog  (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se):

Nije primjenjivo.

.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

 

Back to top
Skip to content