– Isplaćene naknade za rad Biračkih odbora i Gradskog izbornog povjerenstva

Obavještavaju se birački odbori na području Grada Pakraca da je danas izvršena uplata naknade na njihove žiro račune u visini od 350 kn za predsjednike i zamjenike, odnosno 300 kuna za članove, kao i naknada za rad Gradskom izbornom povjerenstvu.

Back to top
X