Donesene Odluke o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za aktivnosti udruga i ustanova

Nakon provedenih postupka javnih natječaja i ocjenjivanja projektnih prijedloga gradonačelnica je donijela Odluku o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za aktivnosti udruga i ustanova. (www.pakrac.hr).

.

Natječaj za udruge, koje nisu obuhvaćene provedenim natječajima, otvoren je do 30.03.2018. godine.
 .

Pozivaju se osobe za zastupanje udruga, odnosno ustanova, koje su ostvarile pravo sufinanciranja svojih prijedloga projekata u 2018. godini, na potpisivanje Ugovora – svakog radnog dana od 8-11 ili od 12 – 14 sati ured 129, do najkasnije 13. travnja 2018.

Pri tome, udruge i ustanove su dužne dostaviti:

– potvrdu o nepostojanju duga
– potvrdu da se protiv osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci) te ponijeti pečat udruge, odnosno ustanove.
Ukoliko u narečenom roku udruge i ustanove ne potpišu ugovore, smatrat će se da tijekom 2018. godine ne žele koristiti sredstva proračuna Grada Pakraca za financiranje svojih aktivnosti.

.

ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA: