Donesena Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga u 2018. godini

Završen je postupak po zadnjem javnom natječaju za sufinanciranje udruga Grada Pakraca u 2018. godini. Nakon isteka roka za prigovore, udruge će potpisati ugovore o korištenju sredstava/sufinanciranju s Gradom Pakracom, prilažući Uvjerenje o nekažnjavanju osobe za zastupanje i Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

PDF: Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga u 2018. godini