Javni pozivi i službene objave #Novosti

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE
za akademsku godinu 2018./2019.

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2018/2019. prijavljeno je ukupno dvoje studenata medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangiraju se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. MELITA KLAIĆ 10 2 4 16
02. ANTONIO SKALNIK 4 4 1 9

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelniku radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

U Pakracu, 12.11.2018.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije
rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 3.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 4. godina
03. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost, 3.godina
04. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
05. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 3.godina
06. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 5.godina
07. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, likovna kultura, 5.godina
08. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 4.godina
09. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 4.godina
10. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 5. godina
11. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, informatika,  3.godina
12. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 3.godina
13. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina
b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij 
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 1.godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski/književnost i hrvatski/književnost, 2.godina
03. DVORŽAK KRISTINA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 3.godina
04. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 1.godina
05. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 3.godina
06. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 5.godina
07. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 1.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 2.godina
02. KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 5 godina
03. KREJČI BARBARA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 1.
04. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 2.
05. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 1. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. BISTROVIĆ LARA Veleučilište u Šibeniku, Turistički menagement, 2.godina
02. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 2.godina
03. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjrstvo, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)
rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. ANDRIČEVIČ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, informatika, diplomirati
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost; književno-kulturološki, diplomirati
03. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, 3.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, mediji i kultura društva, 4.godina
05. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,4.godina
06. ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, diplomirati
07. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, upravni studij
02. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, poslovna informatika
03. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti
04. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, anorganska kemija i biokemija
05. PROHASKA DINO Sveučilište u zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija
06. ŠIRAC FILP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo
07. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, računovodstvo i financije
08. VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

                                                                                                          stručna suradnica

                                                                                                          Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/18-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-02

U Pakracu, 12. studenoga 2018.

Najave događanja

Svjetski dan audiovizualne baštine i u našem kinu

Svjetski dan audiovizualne baštine tradicionalno se obilježava 27. listopada u cijelom svijetu no, kako bismo dodatno jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program će trajati čak tri dana, od 26. do 28. listopada i to u 28 hrvatskih kina.

Naše kino obilježava Svjetski dan audiovizualne baštine uz projekciju svevremenskog, dječjeg filmskog klasika Družba Pere Kvržice i 6 nedavno restauriranih hrvatskih kratkometražnih filmova u petak; 26. listopada 2018. S početkom u 12,30 sati.

Svjetski dan audiovizualne baštine osmišljen je kao polazište za jačanje svijesti o važnosti očuvanja audiovizualne baštine kao zajedničkog naslijeđa svih ljudi koje pomaže očuvanju globalnog kulturnog identiteta. Otkako je UNESCO 2005. godine 27. listopada proglasio Svjetskim danom audiovizualne baštine, vlade, nacionalni filmski arhivi, televizijske i radio stanice, udruge i brojne filmske institucije svake godine diljem svijeta organiziraju javne programe, rasprave i predavanja s ciljem isticanja  osjetljivosti i ugroženosti audiovizualnog nasljeđa te se objavljuju i dosad nepoznati filmski radovi iz zaštićenih kolekcija.

Kako bismo jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program se ove godine obilježava tri dana u organizaciji Kino mreže i Hrvatskog državnog arhiva  – Hrvatske kinoteke, a u sklopu programa možete pogledati restaurirane kratkometražne klasike.

Mlađoj publici, ali i onoj koja se želi vratiti u bezbrižno djetinjstvo, program Svjetskog dana audiovizualne baštine donosi projekciju kultnog filma „Družba Pere Kvržice“, svevremenskog filmskog remek djela naše kinematografije.

„Družba Pere Kvržice“ film za djecu koji će i najodraslije vratiti u bezbrižno djetinjstvo u kojem grupa dječaka u malom mjestu obnavlja razrušeni stari mlin. Ipak, postoje i oni kojima njihov plan nikako ne odgovara. Već godinama seoska vodenica nije u pogonu, a središnji je problem mnogih seljaka. Oni za svoje potrebe moraju koristiti parni mlin što je u interesu vlasnika mlina. Seoski dječaci, na čelu s Perom, osnivaju Družbu i zadatak im je svoje slobodno vrijeme provesti obnavljajući vodenicu. Na tom putu očekuje ih niz pustolovina, pa čak i opasnost. Pero, Medo, Šilo i Milo Dijete četvorica su članova Družbe, ali i vrijedni dječaci. Ne boje se nikakvog fizičkog posla, a i znaju čuvati mnoge tajne. Njihova tajnovitost i pustolovni duh ovaj film će pretvoriti u niz uzbudljivih akcija. Dječji filmski klasik zabavan je i svevremen film o prijateljstvu i snazi zajedništva pa je podjednako zanimljiv i mlađim i starijim generacijama.

Program financijski podržavaju Hrvatska elektroprivreda i Hrvatski audiovizualni centar.

Ulaz na sve projekcije i izložbu je besplatan
.

Gradski natječaji

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Javni poziv
Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15, 01/16), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

 I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati. Stipendisti medicine s već ostvarenim pravom, koji imaju potpisan ugovor,  za nastavak primanja stipendije dužni su priložiti potvrde o upisu nove akademske godine s ispisom ocjena.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije.

Stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 3 stipendije.

Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
 • izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
 • prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,

 (ukoliko postoji):

 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na

području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI

Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15,01/16), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju, i to:

 • studenti koji primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
 • studenti koji primaju stipendiju, a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.

Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2018./2019. su:

 1. ing.aedif. (magistar inženjer građevinarstva),
 2. mus. (magistar glazbe, instrumentalist: gitare, violine, klarineta, trube i klavira),
 3. pharm. (magistar farmacije),
 4. bacc. ing. techn. aliment (inženjer prehrambene tehnologije).

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.

Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja,  iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.

Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.
 1. Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
 • izjavu o članovima kućanstva,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
 • potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.
 1. Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.

Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.

Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Za apsolviranje se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI:
Zamolba
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava o nekorištenju stipendije

Gradski natječaji

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Javni poziv

OBRASCI:
Zamolba
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava o nekorištenju stipendije

Obavijesti

Od 11. listopada počinje isplata naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji su stekli pravo na naknadu za ogrjev, da od četvrtka 11. listopada 2018. do 31.listopada 2018. – svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati (stanka od 11 do 11:30) mogu osobno primiti sredstva, uz predočenje osobne iskaznice, u uredu 124 gradske uprave u Pakracu (Trg bana J. Jelačića 18, prvi kat desno).

U slučaju spriječenosti, molimo javiti se na broj 034 411 454.

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.

Novosti

Istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja

Poziv pravnim i fizičkim osobama

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2018/2019. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju  studenata Grada Pakraca.

Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca. Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.

Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara. Metoda ispitivanja je osobna, a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 25. rujna 2018. godine na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)

odnosno e-mailom (PDF format): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.