Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2023./2024. - Grad Pakrac


Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE
za akademsku godinu 2023./2024.

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2023/2024. prijavljen  je jedan student medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koja udovoljava formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangira se kako slijedi:

rd.br.Ime i prezimeuspjehgodina studijasocijalni statusukupno bodova
01.MARKO ROVAZDI6208

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelnici radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

Stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/23-01/03
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23-4
U Pakracu, 10.11.2023.

 

 

Back to top
Skip to content