Zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Pakracu

Preuzimanje u .pdf formatu