Zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Pakracu

Preuzimanje u .pdf  formatu