Zapisnik 22. e-sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana putem e-mail glasovanja do 21.10.2020. g.

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa, a temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. g., KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, dana 16.10.2020. g. svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Pakraca upućen je poziv da se odazovu na 22. e-sjednicu Gradskog vijeća.
Glasovanje o predloženom dnevnom redu i predloženim aktima vršilo se putem e-maila na adresu procelnik@pakrac.hr najkasnije do srijede 21.10.2020. g. do 12 sati i to na način:
– navođenjem riječi “DNEVNI RED” te riječi “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”,
– navođenjem rednog broj akta iz predloženog dnevnog reda sjednice i riječi “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN”.
Utvrđuje se, da se od ukupno šesnaest vijećnika Gradskog vijeća, pozivu odazvalo svih šesnaest, te se konstatira da Vijeće ima potrebnu većinu za valjano donošenje odluka.
Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Želja Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.

Predloženi dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije,

Glasovanje:
– predloženi dnevni red jednoglasno usvojen (šesnaest ZA),
– 1. točka dnevnog reda – prijedlog jednoglasno usvojen (šesnaest ZA).

Zapisnik sačinio: Tomislav Petrač

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content