– Zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH: Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 04.01.2021., KLASA: 945-01/20-01/12, URBROJ: 2162-05/09-20-4, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljuje

 
OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/12, URBROJ: 2162-05/09-20-4, objavljenog na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr  04.01.2021. godine provest će se dan 15.02.2021. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, u dvorištu kurije Janković.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj.
Javno otvaranje ponuda provest će se uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

KLASA: 945-01/20-01/12
URBROJ: 2162-05/09-20-7
Pakrac, 08.02.2021. g.  

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Back to top
X