RASPIS – Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

PREUZIMANJE (.pdf)