Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za zaprimanje kandidatura na izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

U zgradi uprave Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac

I. Dane 4., 5., 8., 9., 10., 11. i 12. travnja 2019.: od 9,00 do 15,00 sati (ured 129 ili ured 115)

II. Subota 6. travnja i nedjelja 7. travnja 2019.: od 10,00 do 14,00 sati (ured 115)

III. Subota 13. travnja i nedjelja 14. travnja 2019.: od 9,00 do 20,00 sati (ured 115)

IV. Dana 15. travnja od 9,00 do 24,00 sati (ured 129 ili ured 115)

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Tomislav Petrač

Kontakt:
1. Tomislav Petrač 098 519 897
2. Martina Tušek 098 900 8593
3. Tatjana Luksetić 098 362 258