– Promjene obveznika komunalne naknade zatražite na e-adresu naknada@pakrac.hr

Zbog promjene ili provjere bilo kakvih podataka po pitanju komunalne naknade, molimo Vas da ne napuštate svoje kuće ili stanove, već zahtjeve nam uputite na adresu naknada@pakrac.hr. Ako posjedujete dokument na temelju kojeg treba izvršiti promjenu obveznika komunalne naknade, jednostavno ga fotografirajte mobitelom i pošaljite na navedenu e-adresu.

Ako niste u mogućnosti kontaktirati nas elektroničkim putem, nazovite nas na 098 780 865 radi promjene podataka ili jednostavno pošaljite SMS.

Do sve ostale potrebne dokumentacije pokušat ćemo doći sami, a Vas ćemo kontaktirati samo ako određenom dokumentu nismo u mogućnosti pristupiti.  

Rješenja ćemo Vam uputiti poštom na adresu stanovanja, a ukoliko želite, ista Vam možemo dostaviti i putem Vaše elektroničke pošte.

Budimo odgovorni i ne izlažimo sebe i svoje bližnje riziku od bolesti. Sve predmete možemo riješiti i na ovaj način.

 

 

Back to top
X
Skip to content