– Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Dana 11. svibnja 2020. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je Odluku o poništavanju Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2020. godinu, a koju možete preuzeti putem ove poveznice. 

Sukladno navedenom, isti program se neće provoditi u ovoj proračunskoj godini.

 

Grad Pakrac i u 2020. godine nastavlja provedbu svog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva.

Bitna novost u 2020. godini je uvođenje mjere sufinanciranja ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti u cilju unapređenja poslovanja poduzetnika, te s ciljem vizualnog, estetskog i funkcionalnog poboljšanja poslovnih prostora i objekata u kojima se isti nalaze.

Sukladno čl. 23. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. za mjeru ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora podnositelji moraju podnijeti zahtjev za odobrenje prije početka ulaganja.

Novost u okviru mjere sufinanciranja troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu je ta da nabavljene stvari i prava dugotrajne imovine moraju imati pojedinačnu vrijednost veću od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godine dana, te da isporučitelju dugotrajne imovine korisnicima potpore mogu biti isključivo registrirani gospodarski subjekti.

POVEZNICE ZA DOKUMENTACIJU I OBRASCE JAVNOG POZIVA:

Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama  s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po  programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Program o poticanju poduzetništva 2020. godinu

Obrazac 1. – Zahtjev za dodjelu poticaja

Obrazac 2. – Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje

Obrazac 3. – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4. – Plan ulaganja

Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev

 

Back to top
X
Skip to content