– Predstavljanje projekta „Sportski park Omanovac“

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje cjelovitih aktivnosti na provedbi projekta planiranja i razvoja infrastrukture za aktivni i pustolovni turizam na području Grada Pakraca sa naglaskom na

Predstavljanje projekta „Sportski park Omanovac“ koje će biti održano 3.7. s početkom u 10 sati, u Gradskoj vijećnici u Pakracu, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18 (zgrada Gradske uprave).

Sukladno usvojenim strateškim dokumentima vezanih uz planiranje i razvoj turizma Grad Pakrac sustavno provodi aktivnosti koje su usmjerene na planiranje i razvoj turističke infrastrukture. U tom kontekstu je planiran razvoj turističke infrastrukture za potrebe različitih oblika turizma pri čemu je naglasak na razvoj novih turističkih sadržaja i proizvoda unutar okvira kulturne i prirodne baštine, eno-gastro ponude te kroz aktivnosti aktivnog odmora.
Kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj ovih oblika turizma poduzete su aktivnosti na prilagodbi prostorno planske dokumentacije, rješavanja vlasničkih odnosa te na izradi projektne dokumentacije.
Jedna od glavnih aktivnosti je bila provedba aktivnosti za razvoj dodatnih sadržaja na prostoru izletišta Omanovac pod nazivom „Sportski park Omanovac“.
Aktivnosti su nastavak projekta „Stazama lipicanca i kune“ koji je započeo 2008. godine i u prvom dijelu dovršen 2013/14. godine a bio je sufinanciran kroz EU fondove u pretpristupnoj fazi.
Kontinuirani pristup se nastavlja te se definiraju svi dodatni sadržaji na prostoru Omanovca i započinje se sa izradom projektne dokumentacije. U razdoblju od 2018. godine do lipnja 2020. godine, provedene su sve potrebne predradnje koje obuhvaćaju koordinaciju sa Ministarstvom državne imovine, Hrvatskim šumama d.d. kao i sa svim drugim čimbenicima te je izrađena kompletna projektna dokumentacija potrebna za izdavanje Lokacijske dozvole što su osnovni preduvjeti za ostvarivanje mogućnosti sufinanciranja same izgradnje.
Kroz predstavljanje projekta „Sportski park Omanovac“ želimo pružiti informaciju o samom projektu ali i o ukupnim aktivnostima koje se kontinuirano provode sa ciljem razvoja turizma na području Grada Pakraca.

Program prezentacije:
10,00 sati – početak prezentacije
– uvodna riječ gradonačelnica Grada Pakraca gđa. Anamarija Blažević,
– prezentacija projekta „Sportski park Omanovac“ sa osvrtom na ukupni plan razvoja turizma na području Grada Pakraca.

Prezentator:
Zvonimir Miler, tvrtka Open Way d.o.o.

Sudionici prezentacije:
Vladimir Gazić, PC Razvojna agencija Pakrac,
Gabrijela Sabo Seleši, Turistička zajednica Grada Pakraca,
Marijan Širac zamjenik gradonačelnice,
Marija Čar

Back to top
X
Skip to content