VIDEO: Predstavljanje pakračkog crtića Banchi - Grad Pakrac

U povodu 764. godine nastanka povelje, dakle 16.12.1256., kojom kralj Bela IV. potvrđuje ostrogonskom nadbiskupu da i dalje može ubirati crkvenu desetinu (porez) od prihoda kovnice u Pakracu, koja je po tome već stvarno lijepo poslovala, KPD “SLOGA” Pakrac objavljuje crtić Banchi pozivajući vas da i ovim putem o gradu kojega volimo i u kojemu živimo naučimo više.

Ovo je fotografija originalne povelje koja se čuva u Državnom arhivu u Budimpešti, a Zbornik Povijesnog društva Pakrac koji piše baš o tome, pronađite na: http://digi-pakrac.com/povijesnog-drustva-pakrac-lipik-2011/

 

 

Back to top
Skip to content