PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za natkrivanje teniskog terena samonosivim balonskim platnom - Grad Pakrac

U sklopu natječaja za provedbu tipa operacije Ulaganja u razvoj društvene zajednice (LEADER – Podmjera 19.2., Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,objavljen na stranicama LRS LAG-a Zeleni trokut) Grad Pakrac provodi projekt ”Izgradnja i rekonstrukcija – Izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom” za koji raspisuje jednostavnu nabavu i objavljuje poziv na dostavu ponuda (KLASA: 361-01/21-01/2, URBROJ: 2162-06/01-21-14).

Ukoliko ste zainteresirani za izvršavanje radova na navedenom projektu te želite priložiti ponudu u sklopu poziva na dostavu ponuda, molimo Vas da obratite pozornost na priloge koji su sastavni dio ponude (naznačeni u pozivu na dostavu ponuda u točki 9.,10. i 11.) te da svoje ponude dostavite na adresu naznačenu u pozivu u točki 16. Ujedno napominjemo da se ponude uz dostavu na adresu iz točke 16. poziva na dostavu ponuda obavezno moraju dostaviti i putem Agronet portala ponuda sukladno korisničkim uputama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koje se nalaze u prilogu ovog poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda_ZOP 085 2019
MAPA I – Građevinski projekt_ZOP 085 2019
MAPA II – Elektrotehnički projekt_ZOP 085 2019
MAPA III – Strojarski projekt_ZOP 085 2019
Prilog 1 – Ponudbeni list_ZOP 085 2019
Prilog 2 – Troškovnik_ZOP 085 2019
Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju_ZOP 085 2019
Prilog 4 – Izjava o nepostojanju duga_ZOP 085 2019
Prilog 5 – Izjava o registarciji za obavljanje djelatnosti_ZOP 085 2019
Prilog 6 – Izjava da ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i ili ovlaštenog voditelja radova _ZOP 085 2019
Prilog 7 – Izjava da raspolaže osnovnim tehničkim uvjketima za obavljanje predmeta nabave_ZOP 085 2019
Uputa za korisnike_portal ponuda_ZOP 085 2019

 

 

Back to top
Skip to content