Novosti

Održan prvi radni sastanak u svrhu izrade intervencijskog plana

Prema Odluci o područjima za moguće proširenje Programa integrirane fizičke, gospodarske socijalne regeneracije malih gradova od 18. srpnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 30. travnja 2019. godine dodijelilo je Odluku o području za koje će se izraditi intervencijski plan u svrhu provedbe pripremnih aktivnosti za korištenje sredstava Europske unije gradovima Lipiku i Pakracu te općinama Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić i Stara Gradiška.

Danas, 29. svibnja 2020. u 11h u Multikulturalnom centru u Lipiku održan je prvi radni sastanak u svrhu izrade intervencijskog plana na kojem su sudjelovali gradonačelnici, načelnici i suradnici iz navedenih gradova i općina, regionalni koordinatori Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije, te predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije gdin. Davor Huška, pomoćnik ministra te Katica Mišković, pomoćnica ministra.

Na sastanku su sudionicima prezentirane smjernice za izradu intervencijskog plana koje su prezentirali predstavnici Ministarstva te je pojašnjena metodologija izrade. Izradom ovog plana doprinijet će se integriranom razvoju ovog dijela zapadne Slavonije kroz brojne projekte, a završetak intervencijskog plana očekuje se krajem ove godine.

EU projekti

Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu

Naziv projekta: ”Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu”, KK.10.1.3.05.0006

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Partner na projektu: Požeško – slavonska županija

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta  „Zajedno do razvoja 2“)

Kratki opis projekta: Ovim projektom izradit će se projektno – tehnička dokumentacija kako bi se stvorili preduvjeti za uspostavu Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu (nekadašnja zgrada Prve zemaljske umobolnice u Pakracu). Za potrebe realizacije Medicinskog centra u Pakracu potrebno je pripremiti zakonom propisanu dokumentaciju: 1.Snimak stanja konstrukcije, 2. Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta, 3. Izrada idejnog rješenja/projekta za ishođenje posebnih uvjeta, 4. Izrada glavnog projekta s pripadajućim elaboratima i projekt unutarnjeg uređenja, 5. Izrada izvedbenih projekata, 6. Troškovnici i tehničke specifikacije materijala i opreme. Izrada navedene dokumentacije prvi je korak u ostvarenju planiranih sadržaja i aktivnosti Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu.

Ukupna vrijednost: 2.300.000,00 kn

Omjer sufinanciranja iz EU: 1.955.000,00 kn (85%)

Udio vlastitih sredstava: 345.000,00 kn (15%)

Cilj projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt ”Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu”

Razdoblje provedbe: 01.11.2019. – 01.11.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Zrna Garača, zrna.garaca@pakrac.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

Obavijesti

Klub mladih Aurora: Produljen rok za sudjelovanje u javnoj raspravi

Zbog zamolbi sudionika, rok javne rasprave produljen je do 16. rujna 2019. godine

Klub mladih Aurora djeluje u sklopu projekta #Gradmladih#pokrenise, UP.02.1.1.04.0087, čiji je prijavitelj Udruga mladih Mali most, a partneri Udruga djece branitelja Domovinskog rata Pakrac-Lipik i Grad Pakrac. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda putem Podrške programima usmjerenim mladima.

Važna aktivnost ovog projekta koja se provodi je izrada Programa za mlade Grada Pakraca koji predstavlja strateški dokument na lokalnoj razini za petogodišnje razdoblje. Njime će se odrediti ciljevi i aktivnosti kojima će se mladima u Pakracu poboljšati uvjeti života i rada, a kao jedan od temelja izrade bit će Nacionalni program za mlade. U izradi dokumenta sudjelovat će institucije i organizacije na lokalnom području koji rade s mladima, za mlade ili sudjeluju u donošenju odluka i politika vezanih za mlade. To su obrazovne ustanove, Grad Pakrac, Hrvatski zavod za zapošljavanje, lokalni poslodavci, udruge i ostali. Navedeni Program za mlade nakon njegove izrade usvojit će Gradsko vijeće te će on postati podloga za donošenje odluka Grada i svojevrsna smjernica za planiranje politika i mjera koje se tiču mladih. S obzirom na važnost dokumenta pozivamo sve zainteresirane na javnu raspravu putem koje možete dati svoje sugestije, primjedbe, razmišljanja, te ukazati na potrebe i probleme koje se tiču mladih. Navedene komentare objavit ćemo po završetku javne rasprave u izvješću te će oni služiti kao podloga za pisanje i donošenje samog Programa za mlade. Nakon javne rasprave, održat će se konferencija za javnost na koju će biti pozvane sve prethodno navedene relevantne institucije i organizacije, građani, mladi i svi zainteresirani.

Pozivamo sve da se uključe u javnu raspravu i doprinesu izradi Programa kako bismo napravili jedan važan korak za mlade našeg Grada. Javna rasprava nije anonimnog karaktera, te Vas molimo da svoje komentare šaljete s vašim imenom i prezimenom. Svoje komentare i prijedloge možete poslati do 16. rujna 2019.godine (uključujući i taj dan) na:

  • mail adresu aurora.pakrac@gmail.com ili
  • pisanim putem na adresu Klub mladih Aurora, Kralja Tomislava 20, 34550 Pakrac

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruge mladih Mali most

EU projekti

Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m)

Grad Pakrac je prijavio projekt Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m) sredstva za realizaciju ovog projekta odobrena su od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 711.033,09 kuna. Projekt će se realizirati tijekom 2019. i 2020. godine.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života i poboljšati životne uvjete u ruralnom području.  Rekonstrukcijom dijela ulice Aleja kestena u dužini 274,35 metara poboljšat će se pristup do obiteljskih kuća koja se nalaze u predmetnoj ulici što će dovesti do zadovoljavanja potreba i unapređenja kvalitete života lokalnih stanovnika kroz poboljšanje komunalne infrastrukture.

Rekonstrukcija ulice će imati aktivan doprinos razvoju čovjeka i visokog školstva jer će se olakšati prilaz javnom objektu, odnosno t.z. „Pedagoškoj akademiji“ u kojoj se nalazi studij fizioterapije, a koja do sada nije imala adekvatan pristup za studente i profesore koji svakodnevno dolaze na predavanja.

Također će se povećati i poboljšati razina sigurnosti u prometovanju navedenom cestom te uključivanje s predmetne ceste na glavnu odnosno  državnu cestu DC5.