PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za natkrivanje teniskog terena samonosivim balonskim platnom - Grad Pakrac

U sklopu natječaja za provedbu tipa operacije Ulaganja u razvoj društvene zajednice (LEADER – Podmjera 19.2., Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,objavljen na stranicama LRS LAG-a Zeleni trokut) Grad Pakrac provodi projekt ”Izgradnja i rekonstrukcija – Izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom” za koji raspisuje jednostavnu nabavu i objavljuje poziv na dostavu ponuda (KLASA:361-01/21-01/2,URBROJ:2162-06/01-21-8, od dana 03. ožujak 2021. g.)

Ukoliko ste zainteresirani za izvršavanje radova na navedenom projektu te želite priložiti ponudu u sklopu poziva na dostavu ponuda, molimo Vas da obratite pozornost na priloge koji su sastavni dio ponude (naznačeni u pozivu na dostavu ponuda u točki 9.,10. i 11.) te da svoje ponude dostavite na adresu naznačenu u pozivu u točki 16. Ujedno napominjeno da se ponude uz dostavu na adresu iz točke 16. poziva na dostavu ponuda obavezno moraju dostaviti i putem Agronet portala ponuda sukladno korisničkim uputama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koje se nalaze u prilogu ovog poziva na dostavu ponuda.

7.4.1. Poziv na dostavu ponuda
7.4.1. Prilog 1_Ponudbeni list
7.4.1. Prilog 2_Troškovnik
7.4.1. Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju
7.4.1. Prilog 4_Izjava o nepostajanju poreznog duga
7.4.1. Prilog 5_Izjava o registraciji
7.4.1. Prilog 6_Ovlašteni voditelj građenja
7.4.1. Prilog 7_Izjava osnovni tehnički uvjeti
MAPA I – Građevinski projekt
MAPA II – Elektrotehnički projekt
MAPA III – Strojarski projekt
Uputa za korisnike_portal ponuda

 

 

Back to top
Skip to content