Počinju katastarske izmjere za Pakrac i Prekopakru

U Pakracu će u ponedjeljak, 18. rujna u 11 sati ispred zgrade Gradske uprave na Trgu bana Josipa Jelačića, biti održana svečanost početka radova na katastarskoj izmjeri i to za katastarske općine Pakrac (1.238 hektara) i Prekopakra (698 hektara).

Ovo je vrlo važan projekt za Pakrac, prije svega jer su važeće zemljišne knjige stare više od 100 godina. Zadnje izmjere sežu još u vrijeme Austro – Ugarske, a iako su i danas upotrebljive, ovim projektom Pakrac će dobiti suvremen registar nekretnina kojima će biti pojednostavljen rad. Također će se na najmanju mjeru svesti i moguće nepravilnosti.

Vrijednost ovog projekta je 5,3 milijuna kuna uvećano za PDV, sufinancirat će ga Državna geodetska uprava sa 40 posto i Grad Pakrac sa 60 posto, a projekt bi trebao biti gotov do 2020. godine.

“Uređenje katastra i zemljišnih knjiga je osnova urbanog i gospodarskog razvoja, a ovom katastarskom izmjerom postići ćemo pravnu sigurnost vlasništva nad nekretninama, kako građana, tako i Grada Pakraca. I tržište nekretnina će funkcionirati brže i efikasnije, sređuju se javne površine prema stvarnom stanju, a tu je i financijska korist, jer prema iskustvima drugih, očekujemo da će se, nakon katastarske izmjere, prihodi od komunalne naknade povećati dva do tri puta”, ističe važnost ovog projekta Anamarija Blažević, pakračka gradonačelnica.

Ažuriranim podacima bit će objedinjeni i podaci iz gruntovnice i katastra, što do sada nije bio slučaj.