– Pakračkim programima više od 900.000 kuna iz Ministarstva kulture

Pakračke kulturne institucije, Grad Pakrac, župa UBDM te pakračka eparhija kandidirali su na natječajima Ministarstva kulture programe za čije će provođenje dobiti ukupno 934.000 kuna.

Grad Pakrac u sklopu programa arheološke baštine dobio je 40.000 kuna za nastavak istraživanja Starog grada na temelju prošlogodišnjih prvih georadarskih snimaka na prostoru između zgrade općine i policijske stanice gdje se ustanovio potencijalni srednjovjekovni lokalitet pakračke utvrde. Muzej grada Pakraca za svoju djelatnost dobio je 5.000 kuna za obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, 7.000 kuna za restauraciju metalnog štednjaka iz Kulturno – povijesne zbirke, 10.000 kuna za informatizaciju te 20.000 kuna u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Pakrac za nastavak digitalizacije zavičajne zbirke. Za investicijski program opremanja pakračkom muzeju odobren je i iznos 50.000 kuna kojim bi, kako nam je rekla Tea Lokner, v.d. ravnateljice, nabavili potrebnu opremu za prostor čuvaonice.

U sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara nastavljaju se radovi i na obnovi Episkopskog dvora gdje je iz Ministarstva i ove godine osigurano 200.000 kuna te 150.000 kuna za crkvu sv. Trojice dok je 100.000 kuna odobreno za Spahijski podrum odnosno ugradnju drvene stolarije. Pakračka župa Uznesenja Blažene Djevice Marije dobila je 80.000 kuna za restauraciju bočnih oltara sv. Josipa i sv. Antuna Padovanskog iz 1768. godine te 160.000 kuna za završetak restauracije pakračkih orgulja u sklopu programa zaštite na pokretnim kulturnim dobrima.

Monika Lucić Fider,  ravnateljica pakračke gradske knjižnice, zadovoljna je odobrenim sredstvima jer su za nabavu knjižne građe dobili 65.000 kuna, 10.000 kuna za informatizaciju, a 20.000 kuna bit će utrošeno na nabavku polica, vitrina i knjižničnog namještaja.

I u KUD-u „Seljačka sloga“ iz Prekopakre  imaju razloga za zadovoljstvo jer im je iz Ministarstva odobreno 7.000 kuna za nabavu tambure samice i popravak tamburaških instrumenata, 6.000 kuna za organizaciju smotre folklora “Pakračko ljeto” te 4.000 kuna za nabavu dječjih zavičajnih nošnji, a Osnovnoj glazbenoj školi odobrena su i već održana tri koncerta koje plaćanjem honorara i putnih troškova umjetnicima sufinancira Ministarstvo kulture.

 

 

Back to top
X
Skip to content