Oštećenje ograde mosta kod DVD-a

PITANJE: Poštovani, duže vrijeme (ja sam to primijetio još u rano proljeće ove godine)  oštećena je ograda pješačkog mosta preko Pakre u blizini vatrogasnog doma. Ja ne znam da li tamo prelaze i djeca (ne živim u tom dijelu grada i tu ponekad prolazim biciklom), no smatram to opasnim oštećenjem koje dugo nitko nije sanirao. Moguće je na to već netko i ukazao, ali se ništa po tom pitanju ne dešava.

Isto vrijedi i za oštećenu klupu na početku šetališta u Veneciji. Drveni dio klupe također nedostaje  duže vremena i to nitko nije do danas zamijenio pa molim nadležne da nešto naprave po pitanju tih oštećenja. Na kraju bih dodao da nedostaju i dijelovi drvenih sjedišta na kružnim betonskim sjedištima u parku na Veneciji, što je također opasno jer na mjestima nedostajućih drvenih elemenata za sjedenje sada  strše vijci iz metalne konstrukcije na kojima se netko može ozlijediti.

Budući da je riječ o malim ulaganjima siguran sam da će se nešto napraviti po tom pitanju te unaprijed zahvaljujem na rješavanju spomenutih oštećenja.

ODGOVOR: Zahvaljujem se na informaciji. Ista je proslijeđena na postupanje g. Delihodžiću - voditelju Vlastitog pogona.

Maraija Čar, Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti