Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Pakracu

Talijanska nacionalna manjina

Srpska nacionalna manjina

Češka nacionalna manjina