Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 14. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 15. siječnja 2019. do 29. siječnja 2019. radi pribavljanja prigovora na isti.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 29. siječnja 2019. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.
Program je ispravljen na temelju očitovanja Hrvatskih šuma te će se nakon odlučivanja o prigovorima, na gradskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti zajedno sa naknadno pristiglim očitovanjima Ministarstvu na suglasnost.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.