Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku promjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Website: