Obavijest o početku jesenske sustavne deratizacije Grada Pakraca

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/18-01/1 Urbroj: 2162-05/07-18-02. od 05.04.2018., započinju 13.09.2018. jesensku sustavnu deratizaciju Grada Pakraca (stambene zgrade i zelene površine).

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

  • Bromotrid žitni mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon meki mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Detia rat parafinski blok – aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

 

Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)a

Sustavna deratizacija će se obavljati od 13.09.2018. do 17.09.2018. od 08-14 sati, plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.