Nogostup i pješački prijelaz u ulici Pepe Polaka

PITANJE: Molim da mi odgovorite da li postoje planovi i u kojem roku za iscrtavanje pješačkog prijelaza na ulazu u ulicu Pepe Polaka iz Branimirove. Stanovnici ulica Pepe Polaka, te 103. i 105. brigade redovito prelaze/pretrčavaju cestu na spomenutom mjestu, a koje ne zadovoljava minimalne sigurnosne uvjete. Navedeno ne predstavlja značajna financijska sredstva. Također, u ulici Pepe Polaka postoje pripremljeni preduvjeti za izradu nogostupa s desne strane ulice. Da li Grad ima konkretne planove za izgradnju nogostupa?

ODGOVOR: Jedinice lokalne samouprave, u skladu s odredbama  Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 )., uz prethodnu suglasnost  ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području, tako da, između ostalog, uređuju i promet pješaka, uz iznimku kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa, a što se odnosi na predloženo označavanje pješačkog prijelaza u Ulici kneza Branimira, kao dijela županiske ceste oznake ŽC4099.

Spomenuta suglasnost izdaje se na temelju prometnog projekta i provedenog postupka izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme, u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Na osnovu prethodnog, a temeljem i ostalih potreba vezanih uz uređenje prometa na području Grada Pakraca, stručne službe su pokrenule aktivnosti vezane uz izradu Studije prometnog razvitka Grada Pakraca. Predmet studije će između ostalog biti rješavanje sigurnog kretanja pješaka, što podrazumjeva i označavanje pješačkih prijelaza s potrebnom horizontalnom I vertikalnom signalizacijom.

U proračunu Grada Pakraca za 2017. godine nisu predviđena sredstva za izradu projekta nogostupa u ulici Pepe Polaka. U planovima izgradnje prometne infrastrukture predviđena je izgradnja nogostupa u svim ulicama na području grada Pakraca, a realizacija istog ovisiti će o mogućnosti osiguravanja potrebnih sredstava.