PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za natkrivanje teniskog terena samonosivim balonskim platnom - Grad Pakrac

PREDMET: Natkrivanje teniskog terena samonosivim balonskim platnom – poziv na dostavu ponude U sklopu natječaja za provedbu tipa operacije Ulaganja u razvoj društvene zajednice (LEADER – Podmjera 19.2., Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., objavljen na stranicama LRS LAG-a Zeleni trokut) Grad Pakrac provodi projekt ”Izgradnja i rekonstrukcija – Izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom” za koji raspisuje jednostavnu nabavu i objavljuje poziv na dostavu ponuda (KLASA: 361-01/21-01/2, URBROJ: 2162-06/01-21-02). Ukoliko ste zainteresirani za izvršavanje radova na navedenom projektu te želite priložiti ponudu u sklopu poziva na dostavu ponuda, molimo Vas da obratite pozornost na priloge koji su sastavni dio ponude (naznačeni u pozivu na dostavu ponuda u točki 9.,10. i 11.) te da svoje ponude dostavite na adresu naznačenu u pozivu u točki 16. Ujedno napominjeno da se ponude uz dostavu na adresu iz točke 16. poziva na dostavu ponuda obavezno moraju dostaviti i putem Agronet portala ponuda sukladno korisničkim uputama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koje se nalaze u prilogu ovog poziva na dostavu ponuda.
PRILOZI POZIVA
7.4.1. Poziv na dostavu ponuda
7.4.1. Javni poziv
7.4.1. Prilog 1 – Ponudbeni list
7.4.1. Prilog 2 – Troškovnik
7.4.1. Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju
7.4.1. Prilog 4 – Izjava o nepostajanju poreznog duga
7.4.1. Prilog 5 – Izjava o registraciji
7.4.1. Prilog 6 – Ovlašteni voditelj građenja
7.4.1. Prilog 7 – Izjava osnovni tehnički uvjeti
Uputa za korisnike – portal ponuda
MAPA I – Građevinski projekt
MAPA II – Elektrotehnički projekt
MAPA III – Strojarski projekt
Pojašnjenje o broju referentnih objekata

 

 

Back to top
Skip to content