KOMUNALNI REDAR UPOZORAVA Obveza uklanjanja ambrozije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije, upozorava pakrački komunalni redar Tomislav Luksetić. Prema njoj vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su o svom trošku provoditi  agrotehničke, kemijske ili mehaničke mjere uklanjanja ambrozije.

Komunalni redar upozorava vlasnike i korisnike na Članak 22. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca iz siječnja ove godine gdje su predviđene novčane kazne.

Odluka predviđa kaznu od 500 do 2.000 kuna za fizičke osobe, kaznu od 500 do 5.000 kuna za  fizičku osobu obrtnika, a novčanom kaznom u iznosu od 500 do 10.000 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300 do 500 kuna.