– Komunalna naknada

PITANJE: Ako plaćamo komunalnu naknadu i iz nje se između ostalog treba financirati održavanje groblja, zbog čega se plaća Komunalcu godišnja naknada?

ODGOVOR: Obaveza naplate grobne naknade temeljena je na odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o grobljima (N.N. br. 19798, 50712, 89/17).

Obaveza naplate komunalne naknade detaljno je propisana  u poglavlju IV – Prihodi za obavljanje komunalne djelatnosti – članak 22. nastavno do članka 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) .
Pročišćeni tekstovi navedenih zakona dostupni na internet stranicama (Zakon.hr)

POSTAVITE PITANJE              POTRAŽITE ODGOVOR

 

 

Back to top
X
Skip to content