– Javni uvid Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  PAKRAC GRAD  LIPIK

u skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“, broj 94/2013, 73/2017.) objavljuje

JAVNI UVID
NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA LIPIKA I GRADA PAKRACA
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađen od strane DLS d.o.o. Rijeka izložen je na javni uvid  svakog   radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u trajanju od 30 dana, sa početkom od 14. svibanj 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine za područje:

  • Grada Pakraca:
    Grad Pakrac, Trg bana J.Jelačića 18, 34 550 Pakrac, soba 122;
  • Grada Lipika:
    Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik, soba 1.

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada  Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na adresama navedenim u točci 1. ove  objave.

3. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine za vrijeme trajanja javnog uvida tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe pismenim putem dostavljaju putem urudžbenog protokola Gradskih uprava navedenih u točci 1. ove objave.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

5. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u roku stručne službe Grada Pakraca i Grada Lipika  obraditi će s izrađivačem plana.

5. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS.

PRILOG: Prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine

Back to top
X
Skip to content