– Javni poziv za upućivanje iskaza interesa o kupnji zemljišta u Zoni male privrede Pakrac

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika, upućuje se javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u Zoni male privrede Pakrac.

Površina slobodnog zemljišta u Zoni iznosi 18.447,23 m2 u vlasništvu Grada Pakraca na kojoj je će biti izgrađena sva prometna i komunalna infrastruktura. Okvirna cijena zemljišta iznosi 30 kn/m2.

Pogodnosti budućih investitora u poslovnoj zoni:

  • oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa
  • vrlo povoljna cijena zemljišta
  • mogućnost formiranja parcela po potrebi

Popunjeni anketni listić koji se nalazi u prilogu javnog poziva se predaje elektronskim putem na e-mail: grad@pakrac.hr ili u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja sa naznakom “ Iskaz interesa za „Zonu male privrede“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:

Grad Pakrac

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

Dostavljena pisma namjere služe za utvrđivanje interesa i ne obvezuju Grad Pakrac niti potencijalnog ulagača.

Za sve informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti:

Tel: 034/411-080, fax. 034/411-081 i e-mail: grad@pakrac.hr

 

Back to top
X