Javni poziv za prijave kandidata za školu plivanja - Grad Pakrac

Na temelju odredbi članka 4. Odluke o sufinanciranju škole plivanja za djecu i mlade u 2021. Godini, Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijave kandidata za školu plivanja

I.

Školu plivanja koju provodi sportska udruga SUPER SPORTAŠ na kompleksu Bazeni Lipik za djecu i mlade neplivače, sufinancirat će Grad Pakrac iznosom od 100,00 kn po osobi, za ukupno 10 osoba.

Preostali iznos od 50,00 kn dužni su podmiriti kandidati (roditelji/staratelji) samostalno te organizirati prijevoz u vrijeme provedbe programa; srpanj i kolovoz 2021. godine.

II.

Zainteresirana djeca, mladi neplivači s područja Grada Pakraca za sudjelovanje u školi plivanja prijavljuju se po ovom javnom pozivu od 06.05.2021. do završno 10.06.2021. godine 12 sati.

III.

Prijava kandidata mora sadržavati: ime i prezime polaznika, datum rođenja, OIB, adresu stanovanja, isticanje činjenica ukoliko postoje određena ograničenja; kronične bolesti, alergije, strah od vode i sl, a koji podaci su povjerljivi i s kojima će biti upoznat samo voditelj škole, potpisanu suglasnost roditelja/staratelja na propisanom (priloženom) obrascu.

IV.

Prijave dostaviti osobno u gradsku upravu (Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac), ured 128. u roku iz točke II. ovog poziva ili e-mailom na adresu:

dubravka.spancic@gmail.com.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.

Ukoliko se po ovom javnom pozivu javi više kandidata, prednost ostvaruju  djeca/mladi iz socijalno potrebitih obitelji, u dobi od 10-15 godina starosti, iz ruralnih područja.

VI.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti, tel. 034/411 454 ili osobno – gradska uprava Grada Pakraca (Trg bana J. Jelačića 18 u Pakracu) ured 128.

KLASA: 620-01/21-01/03

URBROJ:. 2162-04/05-21-3

 

 

Back to top
Skip to content