– Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke od 12. ožujka 2019. g., KLASA: 402-01/19-01/3, URBROJ: 2162-02/01-19-1 gradonačelnica Grada Pakraca, dana 20. ožujka 2019. g. objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvenciju
doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

I

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

– subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
– subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

III

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:
– podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
– naznaku subvencije koja se traži.

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
– preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca
– preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
– potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 01.01.2019. – 30.06.2019. te od 01.07. – 31.12.2019. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije
– Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
– dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti se u neovjerenoj preslici.

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01. siječnja 2019. g. do 31. prosinca 2019. g.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 31. prosinca 2019. g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Korisnici koji su ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2019. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po ovom Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

KLASA: 402-01/19-01/3
URBROJ: 2162-02/01-19-2

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

 

Back to top
X
Skip to content