Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 3076 – Ulica Zona male privrede u Pakracu