– Dnevni red prve (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća

Na temelju čl. 87. st. 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)

sazivam

prvu (konstituirajuću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca za dan 14. lipnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice kompleksa Janković, Hrvatskih velikana 2/2, Pakrac.

DNEVNI RED


– otvaranje konstituirajuće sjednice
– utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
  – utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  – svečana prisega članova Gradskog vijeća
 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
 4. Izbor Komisije za statut i poslovnik,
 5. Izbor Odbora za financije i proračun,
 6.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac d.o.o.“ u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“,
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2020. g.,
 11. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. g.,
 12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.  g.,
 13. Prijedlog Odluke o naknadi za rad u gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima,
 14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca,
 15. Prijedlozi i inicijative.

Molim sve izabrane članove Gradskog vijeća i ostale pozvane da budu nazočni konstituirajućoj sjednici.

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenicu gradonačelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, gđu Mirsadu Popović Damjanović,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– g. Josipa Bišćanina, direktora tvrtke Komunalac d.o.o.
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Back to top
X
Skip to content