– Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m
7. (sedmu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca

koja će se održati

u utorak, 14. lipnja 2022. godine s početkom u 16,00h
u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2021. godinu
 2. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan rada za 2023. godinu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik
 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2022./2023. OGŠ Pakrac
 5. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa
 6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi
 8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac
 9. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“
 10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca
 11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu
 13. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 14. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini
 15. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2021. godinu
 16. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice za srpanj-prosinac 2021. godinu
 17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 19. Obavijest vezana uz provedbu Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. Godinu
 20. Prijedlozi i inicijative

PREDSJEDNIK
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević
 • zamjenicu gradonačelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, gđu Mirsadu Popović Damjanović
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije,
 • pročelnike upravnih odjela Grada Pakraca,
 • voditeljicu Odsjeka za financije gđu Adrianu Pepić i višu stručnu suradnicu za poljoprivredu gđu Andrijanu Grčević
 • direktora društva Vode Lipik d.o.o., g. Marijana Pierobona
 • predsjednika VZ Pakrac-Lipik, g. Iliju Turkovića st.
 • predstavnike medija: „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

 

 

Back to top
X
Skip to content