– Dnevni red 24. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

24. (dvadesetičetvrtu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati

u utorak, 23. veljače 2021. godine s početkom u 17h

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2020.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 2. Prijedlog Statuta Grada Pakraca,
 3. Analiza stanja o sustavu civilne zaštite za 2020.g.,
 4. Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2021.g.,
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije,
 6. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb,
 8. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu,
 9. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine,
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:

a) Pečat Grada Pakraca,

b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca,

11. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Nenada Peića,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • višu stručnu suradnicu za poljoprivredu, gđu Dajanu Čavlović,
 • direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Josipa Bišćanina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.
Back to top
X
Skip to content