– Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 s  a  z  i  v  a  m

19. (devetnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
četvrtak, 15. prosinca 2016. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

–          AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića  za školsku godinu 2015/2016,
 2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016,
 3. Prijedlog programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g,
 4. Prijedlog programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. g,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac,
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2016. g.,
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2017. g,
 9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.,
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. g.,
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2017. g.,
 12. Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
 14. “Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)” – nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac
 15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči v. r.

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
 • ravnateljicu Osnovne škole braće Radića, gđu Sanju Delač,
 • ravnatelja Srednje škole Pakrac, g. Daria Čilića
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca
Back to top
X
Skip to content