Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13) sazivam

16. (šesnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u u petak, 13. prosinca 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,
11. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
13. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
14. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
16. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.