Javni poziv za uvid u Geodetski elaborat  izvedenog stanja komunalne infrastrukture – Groblje Gavrinica, Pakrac Ulica Križnog puta u Pakracu - Grad Pakrac

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD PAKRAC
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Odsjek za graditeljstvo

KLASA:930-01/22-01/2
URBROJ:2162-40-1/05- 22-2

Pakrac, 19. 04. 2022.

            Grad Pakrac OIB:79689915301, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac nositelj prava komunalne infrastrukture sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Geodetski elaborat  izvedenog stanja komunalne infrastrukture – Groblje Gavrinica, Pakrac Ulica Križnog puta u Pakracu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa Grobljem – Gavrinica, Pakrac, Ulica Križnog puta u Pakracu, izgrađeno na k. č. br. 1398 u K. o. Pakrac, da pristupe uvidu u Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture, evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama, te evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, te izjašnjavanje o istome.

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti dana 27.04.2022. godine u vremenu od 10:00-12:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 122, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

III

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 02. svibnja 2022. godine.

IV

Ako se pozivu uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo:
Marija Čar, inž. građ.

 

 

Back to top
Skip to content