– Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19: Pitanja i odgovori

Zadnje ažurirano: 1.6.2020. godine, u 12:55 sati

Poštovani poduzetnici,

kako bismo Vam u što većoj mjeri olakšali prijave u sklopu Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarskim subjektima zbog epidemije virusa COVID-19, otvorili smo rubriku Često postavljena pitanja u kojoj možete pronaći odgovore na dosad postavljene upite. Rubriku ćemo redovno nadopunjavati sukladno pristiglim upitima te objavljivati odgovore kako bismo svima Vama pomogli oko eventualnih nedoumica.

1. Pitanje: Vezano za dodjelu potpora gospodarskim subjektima zbog epidemije COVID-19, točnije mjera 5. (sufinanciranje zakupa poslovnog prostora) da li to vrijedi i za pravne osobe koje nisu bile zatvorene Odlukom Stožera?
Odgovor: U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemiju virusa COVID-19 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca 18. svibnja ove godine u točki III. Mjere potpore, Mjera 5. – Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora,   navedeno je da su “Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca …. a poslovanje im je bilo obustavljeno temeljem Odluke Stožera”.
Sukladno navedenom društva koja nisu bila zatvorena nisu prihvatljivi korisnici mjere 5 iz navedene Odluke.
2. Pitanje: Što ako zakup poslovnog prostora za vrijeme kada mi je rad bio obustavljen (ožujak, travanj, dio svibnja) podmirim u lipnju? Da li ostvarujem pravo na potporu prema mjeri 5?
Odgovor: U mjeri 5 nije navedeno vremensko razdoblje u kojem zakup poslovnog prostora mora biti plaćen. Ukoliko zakup plaćate u lipnju za prethodne mjesece (ili bilo kojem drugom mjesecu za prethodne mjesece), te ukoliko uz zahtjev uz svu potrebnu dokumentaciju priložite dokaz o uplati zakupa za vrijeme kada Vam je obavljanje djelatnosti bilo obustavljeno, ostvarujete pravo na potporu prema mjeri 5. Bitno je zahtjev podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine, do kada je Javni poziv otvoren.
3. Pitanje: Da li je za oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu (mjera 1 i mjera 2) potrebno podnositi zahtjev?

Odgovor: Mjera 2. odnosi se na SVE gospodarske subjekte koji su obveznici plaćanja komunalne naknade i obveznici plaćanja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca i naknade za zakup javnih površina, a čije poslovanje nije nužno bilo obustavljeno uslijed epidemije COVID-19. Ta mjera odnosi se na odgodu plaćanja navedenih obveza, te se navedeno zaduženje mora platiti do 31.prosinca 2020.godine. Za ovu mjeru zahtjev nije potreban, već se ona provodi automatizmom.

Mjera 1. odnosi se na one gospodarske subjekte čije je obavljanje djelatnosti bilo obustavljeno u vrijeme epidemije COVID-19. Za ovu mjeru zahtjev je potreban. Za vremensko razdoblje u kojem je obavljanje djelatnosti bilo obustavljeno potrebno je dostaviti izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za obveznike fiskalizacije), odnosno Obrazac 2 – Izjavu o vremenu u kojem je poslovanje bilo obustavljeno (za korisnike koji nisu obveznici fiskalizacije).

4. Pitanje: Da li je osim obrasca 1 i obrasca 2 potrebna još neka dokumentacija za podnošenje zahtjeva?
Odgovor: Da, za svaku mjeru jasno je definirana dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva. U dokumentu pod nazivom ”Javni poziv COVD 19 Grad Pakrac”, objavljenom na stranici Grada Pakraca, pod objavom Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19, detaljno je naveden popis dokumentacije za svaku od mjera. Molimo Vas da prije podnošenja zahtjeva pročitate popis dokumentacije koja je potrebna. Ukoliko je neki zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, korisniku će biti dana mogućnost u zadanom roku dostaviti dodatno pojašnjenje ili nadopunu dokumentacije. Ukoliko u tom roku korisnik zahtjev ne dopuni, isti će se odbaciti. Popis dokumentacije vidljiv je u navedenom dokumentu objavljenom na web stranici Grada Pakraca pod objavom ovog Programa, a dostupan je i na sljedećem linku: https://pakrac.hr/wp-content/uploads/2020/05/Javni-poziv-Covid-19-Grad-Pakrac-za-web.pdf.
5. Pitanje: Vezano uz mjeru 6, Sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti, što ako za kupljenu opremu i sredstva nemam račune?
Odgovor: U tekstu Javnog poziva za dodjelu potpora gospodarskim subjektima zbog epidemije virusa COVID-19 (dostupan na linku u prethodnom pitanju i na stranici Grada Pakraca pod objavom Programa)., u točki 4. Podnošenje zahtjeva, stavka III., preslika računa za nabavljenu opremu i higijenska sredstva obavezna je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu kao dokaz o kupljenim sredstvima i opremi. Ukoliko račun ne postoji, zahtjev nije valjan i odbacuje se.
6. Pitanje: Da li ostvarujem pravo na potporu prema mjeri 7 – Sufinanciranje novog zapošljavanja ukoliko je slučaj slijedeći: ukupni broj radnika je 4, 2 radnika su dala otkaz, a na njihovo mjesto zaposlena su nova 2 radnika ugovorom na neodređeno sa prebivalištem na području Grada Pakraca?
Odgovor: U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca 18. svibnja ove godine u točki III. Mjere potpore, Mjera 7 definirano je da se potpora dodjeljuje uz uvjet da korisnik  mjere nije smanjivao broj zaposlenih na dan 29. veljače 2020, da su novozaposlene osobe sa prebivalištem na području Grada Pakraca i da su zaposlene temeljem ugovora na neodređeno. U navedenom slučaju ispunjeni su svi potrebni uvjeti te ostvarujete pravo na potporu.
7. Pitanje: Da li ostvarujem pravo na potporu prema mjeri 7 ukoliko sjedište mojeg obrta/trgovačkog društva nije u Pakracu, a djelatnost obavljam na području Grada Pakraca?
Odgovor: U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca 18. svibnja ove godine u točki III. Mjere potpore, Mjera 7 definirano je da se potpora dodjeljuje, uz zadovoljene uvjete opisane u prethodnom pitanju, svim gospodarskim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca. Time u slučaju koji navodite ostvarujete pravo na potporu prema ovoj mjeri.
8. Pitanje: Da li sam prilikom oslobođenja plaćanja komunalne naknade oslobođen i plaćanja naknade za uređenje voda?
Odgovor: Nažalost, niste oslobođeni plaćanja naknade za uređenje voda te se ista mora platiti prema dostavljenim uplatnicama/računima; budući da Hrvatske vode nisu htjele sudjelovati u programu pomoći gospodarstvenicima iako su službeno bile zamoljene od strane Udruge gradova u RH. Sukladno navedenom, dužni ste podmiriti svoje obvezu za naknadu za uređenje voda prema iznosu i rokovima dospijeća naznačenim na zajedničkim uplatnicama/računima za plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Molimo potencijalne podnositelje zahtjeva da u potpunosti prouče tekst Odluke i Javnog poziva, a u slučaju pitanja i nejasnoća kontakt je moguće ostvariti putem adrese e-pošte mjere.covid-19@pakrac.hr ili na telefone 511-052 ili 411-080 (centrala); osobe za kontakt: Vinko Pečanić, Zrna Garača.

Back to top
X
Skip to content