Zbrinjavanje bio otpada (granje, lišće i slično)

PITANJE: Zanima me gdje je na području Grada Pakraca dozvoljeno odlaganje bio otpada (granje, lišće i dr.), koje ne može završiti u komposteru, niti maloj kanti komunalca. Naime, trebao bi sanirati bolesni voćnjak, a živim u 1. zoni.

ODGOVOR: Navedeni otpad možete odvesti na deponiju u Prekopakru, na kraju Frankopanske ulice, desno nizbrdo imate poljski put koji vodi direktno do deponije, cca 500 metara.

Molimo Vas da isključivo otpad bacite u depresiju (rupu što je više moguće) kao ne bi zatvorili pristup deponiji drugim korisnicima.
 
Hvala.