Zapisnik konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 14. lipnja 2017.g. s početkom u 16:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Damir Špančić.

Ostali nazočni: Matija Lukić, službenik Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ovlašten za vođenje konstituirajuće sjednice, gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

M. Lukić otvara sjednicu, utvrđuje da su svih 16 vijećnika nazočni sjednici i upoznaje ih sa zakonskim odredbama vezanim uz konstituiranje predstavničkih tijela, te načinom glasovanja i brojem potrebnih glasova za izbor radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

1. Izbor Mandatne komisije

M. Lukić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za izbor Mandatne komisije i to:

Željka Pejša Božić, za predsjednicu; Robert Matijašević, za člana; Zoran Krejči, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće Mandatne komisije

Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca je 25. svibnja 2017.g. utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Temeljem čl. 84. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta sa slijedećim brojem vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca su:

  1. Hrvatska demokratska zajednica – 10 članova (Anamarija Blažević, Miroslav Ivančić, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman),
  2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 3 člana (Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin),
  3. Kandidacijska lista grupe birača – 1 član (Damir Špančić)
  4. Samostalna demokratska srpska stranka – 1 član (Nikola Ivanović).

Temeljem članka 107. st. 3, 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje Socijaldemokratska partija Hrvatske (Neven Garača), pa Socijaldemokratska partija Hrvatske ima ukupno 4 člana.

Sukladno članku 81. st. 2. i članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor Pakrac dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da Anamariju Blažević, kojoj mandat miruje budući obnaša dužnost gradonačelnice, u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje Igor Cavalli,  slijedeći neizabrani sa liste Hrvatske demokratske zajednice.

Samostalna demokratska srpska stranka dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da će Nikolu Ivanovića, kojemu mandat miruje budući obnaša dužnost zamjenika gradonačelnice iz redova srpske nacionalne manjine, u Gradskom vijeću zamijeniti Mirsada Popović Damjanović, slijedeća neizabrana sa liste Samostalne demokratske srpske stranke.

Temeljem članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ). Budući se radi o osobi kojoj mandat miruje zbog obnašanja dužnosti gradonačelnice, sjednicom će predsjedavati slijedeći član sa liste Hrvatske demokratske zajednice, Miroslav Ivančić.

M. Lukić: O ovom izvješću se ne glasuje, samo se prima na znanje.

Sjednicom će do izbora predsjednika predsjedati Miroslav Ivančić.

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

M. Ivančić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za imenovanje Komisije za izbor i imenovanja sa 15 potpisa vijećnika i to slijedeći:

Dragan Marin, za predsjednika; Vlado Eck, za člana; Ivan Frićer, za člana; Igor Cavalli, za člana; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Izbor Komisije za statut i poslovnik

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Komisiju za statut i poslovnik izaberu:

Miroslav Ivančić, za predsjednika; Zoran Hofman, za člana; Saša Hejtmanek, za člana; Mihajla Pavković, za članicu; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izbor Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Odbor za financije i proračun izaberu:

Josip Delorenci, za predsjednika; Kristina Milek, za članicu, Željka Pejša Božić, za članicu; Neven Garača, za člana, Damir Špančić, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izbor Miroslava Ivančića za predsjednika Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Marin: Predlaže se izbor Zorana Krejčija i Vlade Ecka za potpredsjednike Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog za izbor Zorana Krejčija za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

Prijedlog za izbor Vlade Ecka za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić: Zahvaljuje na izboru i poziva sve vijećnike na suradnju u cilju dobrobiti naših sugrađana i RH.

Poziva gradonačelnicu da se obrati.

Gradonačelnica: Čestita svima na izboru, veseli se zajedničkoj suradnji i nada se dobrom i uspješnom sazivu Gradskog vijeća. Predstavniku Ureda državne uprave želi dobrodošlicu u Pakrac, te najavljuje radni dio sjednice.

M. Ivančić: Predlaže dopunu dnevnog reda točkama: 7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“,

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP.

Glasovanje: Prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno je usvojen.

7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“

Gradonačelnica: Idemo u projekt izrade Strategije prometnog razvoja, koju ćemo kandidirati u Mjeru 7.1.1. (za 100%-tno financiranje). Planiramo izgradnju šetnice i uređenje prometa uz uvažavanje stručnog mišljenja.

M. Ivančić: Predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a biti će Kristina Milek.

Z. Krejči: Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a biti će Dragan Marin, a sukladno čl. 9. Poslovnika dostaviti će potrebne podatke.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o razvojnoj strategiji, koja će poboljšati trenutno stanje i ima veliki značaj za građane.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je početak jedne lijepe priče.

N. Garača: Čestita gradonačelnici i njenim zamjenicima, te predsjedniku Gradskog vijeća i njegovim zamjenicima na izboru.

Često se o ovoj tematici razgovaralo u prošlom sazivu i osobno je u više navrata govorio o prometu u gradu. Pozdravlja inicijativu da se stanje u prometu poboljša i nada se da neće ostati samo na prijedlogu.

D. Špančić: Čestita svima na izboru. Apelira da se semafori zamjene kružnim tokom, jer za to nema nikakvih prepreka.

Gradonačelnica: Strategija je tek početak. Ako prometni stručnjaci kažu da umjesto semafora na križanju može biti kružni tok, onda će tako i biti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP

Gradonačelnica: Odlučili smo pristupiti sustavu EDIP kako bi imali uvid u dohotke i primitke građana u svrhu dodjele prava na stipendije, subvencioniranje ili utvrđivanje cijene vrtića, ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i dodjele jednokratne novčane pomoći. Ovakav način će olakšati građanima ostvarivanje prava i financijski ih rasteretiti.

Podaci su tajni, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić je ovlaštena osoba za pristupanje podacima, a Ministarstvo financija mora dati suglasnost na ovu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Pridružuje se čestitkama na izboru.

Prijedlog se prihvaća. Radi se o implementaciji odluke Ministarstva financija, ljudi će manje plaćati, a cijeli postupak je tajan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo će ljudima i upravi bitno olakšati obradu podataka.

M. Pavković: Mora li biti ovlaštena samo jedna osoba ili može i više, ako se Vinku slučajno nešto desi ili sl.?

Gradonačelnica: Kao gradonačelnica također ima pristup podacima, a ako bude potrebe, može se imenovati i druga ovlaštena osoba.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Špančić: Svemu dođe kraj pa tako i članstvu u Gradskom vijeću. Zamijeniti će ga Vjekoslav Anušić, hrvatski branitelj, domoljub, uspješan u svom poslu i aktivan u sportu.

Gradonačelnici koja je radom došla do ove dužnosti želi puno uspjeha u radu.

Gradonačelnica: Istekao je operativni leasing za službeni automobil kojeg moramo vratiti, jer ga ne možemo otkupiti, pa idemo u nabavku drugog.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 16:52 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjedatelj: Matija Lukić, dipl. iur.

Predsjednik: Miroslav Ivančić 

 

 

Back to top
Skip to content