– Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 16. listopada 2018.g., s početkom u 17 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „IN konzalting“ d.o.o. S. Brod Ivan Nožina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca
2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,
3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,
4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,
8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.
9. Prijedlozi i inicijative.

Aktualni sat

V. Eck: Postoji li mogućnost da se dječje igralište u Prekopakri (iza škole) uredi, jer je postalo opasno za djecu?
Gradonačelnica: Uputiti ćemo zahtjev ravnateljici škole da zatraži od osnivača, Požeško-slavonske županije da se igralište uredi.
U neposrednoj blizini Udruga Mađara RH gradi još jedno dječje igralište.
V. Eck: To bi trebalo napraviti do proljeća, zbog velike obljetnice KUD-a „Seljačka sloga“.
I. Cavalli: Mogu li se postaviti autobusna stajališta u Velikom Banovcu, Donjoj i Gornjoj Obriježi?
M. Čar: Radi se o ugibalištima uz županijsku cestu, o čemu smo razgovarali sa Policijskom postajom, koja će pokušati utjecati na ŽUC.
Gradonačelnica: Od 2012.g. tražimo postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta na županijskim cestama, prvenstveno zbog sigurnosti djece. MUP nas u tome podupire i uputili su dopis ŽUC-u kojim podržavaju naš zahtjev.
S. Hejtmanek: Kakva je dinamika izgradnje kanalizacije u Badljevini? Pješačke staze u ulicama 30. svibnja i Kralja Zvonimira su uništene, nema oznake da su radovi u tijeku i za kretanje djece je ovo jako opasno.
Gradonačelnica: Hrvatske vode su rebalansom osigurale dodatna sredstva za ovaj projekt koji se već dugo vuče. Nakon razgovora sa izvođačima, rečeno je da će započeti sa radovima za 10-ak dana. Zatražiti ćemo i sigurnu regulaciju prometa.
M. Čar: Izvođač radova mora dovesti površinu u prvobitno stanje i osigurati sigurno prometovanje.
D. Marin: Može li se označiti pješački prijelaz između Vinogradske ulice i česme, gdje prolazi puno djece?
Gradonačelnica: Slaže se da tamo treba označiti pješački prijelaz. Opet se radi u ŽUC-ovoj cesti i oni su nam najveći problem. Raduje nas što na velikom broju kilometara lokalnih prometnica nemamo ovakvih problema.
D. Marin. Postoji li mogućnost da Grad otvori nekakav komunikacijski kanal kojim bi građani mogli predložiti proračunske stavke za slijedeću godinu?
Gradonačelnica: Komunikacija sa građanima traje svih 365 dana u godini, puno smo na terenu, svi mjesni odbori daju svoje prijedloge, koji se uvrštavaju u proračun. Građani često komuniciraju putem facebooka i sl. i cijelo vrijeme dobijamo informacije o potrebama građana. Možemo pronaći i još jedan način, ali zaista imamo stalnu komunikaciju.
D. Marin. Cilj ovog prijedloga je direktna komunikacija, bez mjesnih odbora.
Z. Krejči: Službeni statistički podaci pokazuju da se sa područja Pakraca i Lipika iselilo nešto više od 1000 stanovnika. Iako gradonačelnica nije bila sklona priznati da ljudi odlaze, smatra li sad da je ovo alarmantna pojava i jeli sazrijelo vrijeme da i Gradsko vijeće nešto napravi?
Gradonačelnica: Slaže se da ljudi iseljavaju, ali se ne smatra krivom za to. Gradsko vijeće je donijelo aktivne mjere, pronatalitetne i poticajne za poduzetnike kako bismo spriječili odlazak ljudi. Također očekujemo konstruktivne prijedloge, do sada još nismo dobili niti jedan.
Z: Krejči: Nije mu bila namjera svaliti krivnju na nikoga.
Klub SDP-a je predložio smanjivanje prireza, kupovinu udžbenika i dr., ali niste prihvatili.
Što je učinjeno sa vodomatom, hoće li i kada biti u funkciji?
M. Širac: U tijeku je izrada javnog poziva za davanje u najam aparata, koji će biti objavljen slijedeći tjedan.
I. Frićer: Drvoprerađivači sa našeg područja nemaju dovoljno drvne mase i ako se nešto ne poduzme, doći će do otpuštanja radnika. Može li Grad nešto učiniti?
Gradonačelnica: Na zahtjev drvoprerađivača sazvan je sastanak u Poduzetničkom centru, na kojemu su županu prezentirani problemi sa nedostatkom drvne mase.
Grad ovdje nema nikakvu nadležnost, ali ćemo uputiti dopise ministru Tolušiću i Hrvatskim šumama i upoznati ih sa ovom problematikom.
M. Pavković: Hoće li se i kada staviti u funkciju zgrada preko puta suda?
Gradonačelnica: Zgrada je u vlasništvu RH i prije mjesec dana je Ministarstvo državne imovine zatražilo od svih ministarstva da iskažu interes za korištenjem ovog prostora. Javili se Centar za socijalnu skrb i Ministarstvo pravosuđa i očekujemo da taj objekt uskoro bude u funkciji.
M. Pavković: Vidimo da se obnavlja pročelje Spahijskog podruma, zna li se kada će krenuti realizacija projekta „Svijet graševine“?
Gradonačelnica: Do sada smo ovaj objekt obnavljali domaćim novcima, a sada smo potpisali sporazum o realizaciji projekta „Svijet graševine“, a troškovi su procijenjeni na oko 30 mil. kuna.
Do kraja godine očekujemo natječaj zatvorenog tipa, na koji se samo mi možemo javiti, a početku radova se možemo nadati slijedeće godine.
M. Ivančić: Čuli smo da će se slijedeći Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem održati u Pakracu. Što to znači za nas?
Gradonačelnica: Jedan od zaključaka prošle sjednice Savjeta je da će se iduća održati u Pakracu. To je za nas velika čast, jer će nam doći premijer, ministri, predstavnici poslodavaca i dr.
Pakrac je to zaslužio, pripremiti ćemo dobru prezentaciju i nadamo se dobrim rezultatima.
M. Ivančić: U Pakracu nikada nije bilo toliko visokih dužnosnika kao što će biti na ovoj sjednici.
Znate li koliko je osoba kojima je odjavljeno prebivalište po službenoj dužnosti (smatra da se radi o većem broju)?
Gradonačelnica: Nema podatke, ali će ih zatražiti od PP Pakrac.

1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Gradonačelnica: Ovo je naša zakonska obveza. Poziva g. Nožinu da Gradskom vijeću prezentira ovaj dokument.
I.Nožina (IN konzalting): Prezentira Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca sa naglaskom na vrste rizika i eventualne posljedice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se jednoglasno prihvaćaju.
V. Klobučar (Dj. vrtić „Maslačak“): Iz materijala ističe da se sva djeca upisana (204) u 12 odgojnih skupina, od projekata unutarnje uređenje matičnog vrtića i područnog u Prekopakri, postavljenje video nadzora, uvođenje smjenskog rada prilagođenog roditeljima, te prijevoz za djecu sa posebnim potrebama. Svi projekti se provode u suradnji sa Gradom.
Gradonačelnica: Treba spomenuti da smo za projekt uređenja dobili 750.000,00 kn iz Ministarstva demografije plus sredstva iz gradskog proračuna.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Sve pohvale ravnateljici i odgajateljicama koji odlično rade svoj posao, prate potrebe roditelja i angažirani su za djecom sa posebnim potrebama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pohvaljuju se mjere koje vrtić provodi u duhu vremena, a Grad ih podržava.
Prošle godine je upisano 204 djece, ove 174, što je blagi pad i nije kritika, samo konstatacija.
V. Klobučar: U ovogodišnji broj upisane djece nisu uračunati predškolci, upisi su otvoreni cijelo vrijeme, pa će brojka na kraju biti veća od 174.
K. Milek: U gradu možemo primjetiti puno trudnica u odnosu na prošlo razdoblje i ta će djeca za koju godinu biti u vrtiću. Dobro bi nam došlo malo optimizma.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu OGŠ Pakrac u školskoj godini 2017./2018.

A.P. Grafina (OGŠ Pakrac): Iz izvješća izdvaja provođenje pilot-projekta „Tragom Jankovića“, jako dobru suradnju sa ustanovama i udrugama i aktivnije uključivanje u obilježavanje početka Domovinskog rata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale radu i sjajnim djelatnicima, posebno organizaciji koncerata na otvorenom. Glazbena škola daje posebno obilježje kulturnom životu našeg grada. Želi im puno uspjeha i što više stalnih učitelja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Podržava se i posebno pohvaljuje rad škole, koja je dodana vrijednost našem gradu.
Kakva je situacija sa kadrom?
A.P. Grafina: Što se tiče kadrova, deficitarni su u cijeloj Hrvatskoj i teško je osigurati stalne učitelje. Grad poduzima sve, svi se čude što se našim učiteljima nude kadrovski stanovi. Snalazimo se i za sada sve dobro funkcionira.
Gradonačelnica: Osnovna glazbena škola nam je jako važna, oni ne rade samo ono što im je djelatnost, već puno više. Npr. na zahtjev Dječjeg gradskog vijeća javili su se na natječaj za uređenje parka za pse i dobili sredstva od INA-e, organiziraju besplatne koncerte glazbenika, sudjeluju u svim gradskim događanjima.
Grad svake godine traži i dobije od OGŠ Pakrac podatke o potrebnim kadrovima i uvijek budu uvršteni u deficitarna zanimanja koja stipendiramo. U suradnji sa Gradom i Ministarstvom kulture, ove i slijedeće godine zamijeniti će se sva stolarija na zgradi. I dalje ćemo podržavati rad i pomagati OGŠ Pakrac.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje
od 2017. do 2022. godine

M. Čar: Donošenje ovog Plana je naša obveza usklađenja sa istim na državnoj razini.
Došlo je do pogreške u statističkim podacima, koja je ispravljena i dostavljena vijećnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Težimo što boljem gospodarenju otpadom, „Crkvište“ je pri kraju uređenja, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nas je prepoznao kao gradove koji vode brigu o otpadu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin i Branko Đaniš.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin, Branko Đaniš, Vlado Eck, Željka Pejša Božić.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvještaj se prihvaća.
V. Pečanić: U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 15,3 mil. kuna, što je 43% od plana i rashod 11,5 mil. kuna, odnosno 33,2% od planiranog. Preneseni manjak od 752.000,00 je u potpunosti pokriven i ostvaren je višak prihoda od gotovo 3 mil. kuna.
Gradonačelnica: Ovakvo stanje u proračunu ej prvenstveno rezultat novog Zakona o financiranju JLS,a ostvareni višak biti će utrošen u sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Zadovoljni su sa izvršenjem proračuna, manjak je izbrisan, a višak će se iskoristiti za projekte.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće je dobro i korektno i prihvaća se,a nezadovoljni su proračunskim pozicijama.
U proračunu više nema pomoći od države kojoj su se sufinancirali projekti, očito je poreznom politikom to prebačeno na gradove.
Vidi se rast rashoda za plaće od 22%. Koliko je broj zaposlenika veći u odnosu na prošlu godinu?
Gradonačelnica: Tekuće pomoći iz države nisu bile za sufinanciranje projekata, a takvo sufinanciranje i dalje dobijamo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Promjenom zakona naš je izvorni prihod povećan za oko 7 mil. kuna.
Broj zaposlenika je povećan u gradskoj upravi, vrtiću i muzeju, 2 puta je povećana osnovica za obračun plaće za 6%, koja je za vrijeme recesije smanjena i napravljena je vrlo mala korekcija koeficjenata.
D. Marin. Povećanje plaće uopće nije upitno, samo ga je zanimao broj zaposlenih, što bi u budućnosti mogao biti mač sa dvije oštrice.
V. Pečanić: Osnovica za obračun plaća je povećana za ukupno 12%, a ostvareni iznos je još uvije u okviru planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.
Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Gradonačelnica: Na prvoj stranici izvješća je slučajno napisan pogrešan datum (umjesto 31. prosinca 2017. treba pisati 30. lipnja 2018.).
Imamo potrebe za novim zaposlenicima, moramo moći pratiti i radi sve što je u našoj nadležnosti i ne može jedna osoba raditi nekoliko različitih poslova odjednom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale i podrška radu gradonačelnice i hvala joj na brizi. Racionalno raspolaže proračunom, vide se pozitivni pomaci u svim aspektima života, grad dobiva drugo naličje, a Ana se osjeti na svakom uglu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Opširnije je, negdje čak i preopširno, a nekih stvari u izvješću nema, npr. suradnja sa županijom, što je do sada uvijek bio dio izvješća.
Gradonačelnica: Suradnja sa županijom je korektna, Grad sudjeluje u koordinacijama, župan dolazi u Pakrac i izostavljanje tih podataka je nenamjerno.
Izvješće je opširnije jer je htjela vijećnicima dati na uvid podatke o svim odobrenim projektima i svemu što se radi.
K. Milek: Gradonačelnica nema dovoljno dobar rejting u lokalnom tiskanom mediju i bilo bi dobro da se povremeno objavljuju razgovori s njom, da ju ljudi bolje upoznaju i saznaju što radi.
A. Frićer: Učenici se ne školuju za obrtnička zanimanja i takvi s obrti ne otvaraju. Grad je napravio sve što treba, ali ljudi se jednostavno ne hvataju posla.
N. Garača: Motiviran izlaganjem gđe Milek, poziva se na autonomiju medija. Ako netko nije zadovoljan objavljenim tekstom, ima ga pravo demantirati.
Gradonačelnica dobro komunicira sa medijima i zna sazvati tiskovnu konferenciju ako nešto želi reći.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

9. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na 10. sajam „Slavonski banovac“ i promociju brošure o 200 godina obrtništva.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:45 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
X
Skip to content