Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 8. lipnja 2018.g. s početkom u 15:30 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdali: Vlado Eck i Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni:gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonečelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditeljica Pododsjeka za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Adriana Pepić, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, predstavnik Komunalca Zdravko Vostri, zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Ilija Turković ml., upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek.
Predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Pavković: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sadrži 5,98% minski sumnjivog područja. Kakvo je točno stanje, koliko je takvih područja još ostalo? Može li se doći do podataka kada će razminiranje biti gotovo?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor budući evidenciju vodi Hrvatski centar za razminiranje, sa kojim imamo jako dobru suradnju. Ono što je poznato je da postoje dva projekta razminiranja našeg područja: razminiranje poljoprivrednog zemljišta (koje bi trebalo biti gotovo do 2020.g.) i razminiranje šumskog područja.
Poziva sve građane da se u slučaju potrebe jave gradskoj upravi ili HCR-u.
M. Pavković: Hoće li i kada biti izgrađen nogostup u Pihirovom sokaku i kada će biti sanirana Vukovarska ulica?
Gradonačelnica: Nogostup u Pihirovom sokaku je neophodan, Grad će slijedeće godine financirati projektnu dokumentaciju, ali investitor mora biti ŽUC.
Što se tiče Vukovarske ulice, radi se o zahtjevnom projektu, za koji samo dokumentacija košta više od 300.000,00 kn. Budući se radi o većem zahvatu, raditi će se u tri faze i napraviti nova ulica, koja će nositi ime po 104. brigadi.
M. Pavković: Kada bi mogli krenuti radovi u Pihirovom sokaku?
Gradonačelnica: Nemoguće je reći kada, budući će investitor biti ŽUC.
Z. Hofman: Kada kreće izgradnja ceste od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji i nogostup od Voda Lipik do hotela Pakrac?
Planira li se proširenje rekreacijskog centra i rasvjeta na novim teniskim terenima?
Gradonačelnica: U utrorak, 12. 6. je otvaranje ponuda za odabir izvođača za izgradnju prometnice od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji.
Za nogostup u Aleji kestenova dobili smo 561.000,00 kn od MUP-a, još čekamo rezultate natječaja u Ministarstvu graditeljstva. U svakom slučaju, ove godine će se sigurno raditi na sjevernom ulazu u grad.
Rasvjeta na teniskim terenima je djelomično postavljena, još čekamo ponude za lampe i do jeseni će i to biti realizirano.
Planira se proširenje sportsko-rekreacijskog centra izgradnjom terena za odbojku na pijesku (kandidirano) i prema želji mladih ljudi, izgradnja skate-parka vrijednog oko 300 tis. kn, za što ćemo tražiti sredstva i sponzore.
I.Cavalli: Kada će biti realiziran vodovod za 11 naselja?
Gradonačelnica: Projekt je prošao iz mjera ruralnog razvoja, došla je jedna prihvatljiva ponuda i još predstoji dostava bankovne garancije ponuditelja, kako bi radovi mogli početi ove jeseni.
K. Milek: Planira li se postavljanje ograde kod uklonjene ruševine na mostu?
U kojoj je fazi projekt gradskog trga, ima li projekcija kada će početi radovi?
Gradonačelnica: Ograda kod mosta će biti postavljena iz sigurnosnih razloga, a na njoj će biti postavljeni panoi sa nekadašnjim izgledom objekta.
Ovaj tjedan održano je savjetovanje vezano uz provedbu projekta izgradnje trga, radi se o sredstvima EU i moramo u potpunosti poštivati pravila postupka i Zakon o javnoj nabavi. Ugovor je potpisan, objava natječaja kreće u srpnju i nada se početku radova ove jeseni.
D. Marin: Projekt znanstvenog centra od prije nekoliko godina se više ne spominje, postoji li mogućnost za drugačiji oblik tog projekta, kako bi dobili objekt za potrebe Zdravstvenog veleučilišta?
Gradonačelnica: Za spomenuti projekt Grad Daruvar nije bio zainteresiran, pa smo krenuli u sličan, u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem, Medicinskim fakultetom u Osijeku, Srednjom školom Pakrac i Gradom Lipikom. Radi se o centru kompetencije, a na natječaj se može javiti Srednja škola.
D. Marin: gdje je tu izgradnja objekta za Zdravstveno veleučilište?
Gradonačelnica: Niti u prvom projektu nije bilo izgradnje objekta, a sada smo predvidjeli prostor i smještajne kapacitete za potrebe visokog obrazovanja.
D. Marin: Budući da od Doma umirovljenika u Prekopakri nema ništa, postoji li mogućnost da Grad subvencionira zdravstvenu zaštitu umirovljenika slabijeg imovinskog stanja na način da im plaća participaciju?
Gradonačelnica: Nije točno da se ništa ne događa, za 6 dana je sastanak sa predstavnicima Ministarstva demografije vezan uz Dom umirovljenika. Što se tiče upita, bilo bi dobro imati konkretan prijedlog.
D. Marin: O tome pričamo 6-7 godina, ali je mislio da je to dio predizborne priče. Umirovljenicima bi mogli pomoći bar na način da im se subvencionira participacija.
Gradonačelnica: To su dvije potpuno različite teme za razgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi vodozahvat Šumetlica, obzirom da je g. Vukmirić na svečanoj sjednici rekao da projekt ide dalje. Od tada je prošlo skoro 3 mjeseca, što se dešava?
Gradonačelnica: To ej projekt Hrvatskih voda, redoviti ih kontaktiramo i zovemo, trenutno traju razgovori sa kooperantima Vijadukta i ima nekih problema sa njima. Javno obećanje se mora ispuniti i nećemo ih prestati podsjećati na to. Voljela bi da se ovo pitanje opet postavi, jer nas sve zanima što se dešava. Obećaje da će napravite sve što može, ali investitor su Hrvatske vode.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru.
Dobio je pisani odgovor vezan uz vodomat i zanima ga što je od njegovog prestanka s radom učinjeno, jeli instaliran negdje drugdje, radi li i sl.?
Gradonačelnica: Vodomat je spremljen da se ne ošteti i predan PCP-u na privremeno upravljanje. Postoje dvije opcije: prodaja ili novi natječaj za upravljanje aparatom, o čemu će se uskoro donijeti odluka.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru. Nije zadovoljan brzinom rješavanja problema, prošlo je više od 5 mjeseci i nada se da će do iduće sjednice biti u funkciji.
M. Ivančić: Što Grad poduzima da se zgrada HZMO-a i HZZO-a obnovi?
Gradonačelnica: Godinama hodamo i tražimo HZMO i HZZO da obnove zgradu i sada kada je obnova konačno ušla u državni proračun, na natječaj se nije javio niti jedan izvođač radova. Zatražiti ćemo ponovno raspisivanje natječaja.
M. Ivančić: Vidi se da Grad radi na tome, iako zgrada nije gradska.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 6. Sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b) Plan rada i financijski plan za 2019.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.,
5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Ž. Pejša Božić: Što se može napraviti sa problemom odvodnje u Vukovarskoj ulici, koji nastaje za vrijeme svake veće kiše?
M. Pierobon: To je problem koji postoji već 20-ak godina, jer su kuće na nižoj razini od ceste. Projektom aglomeracije predviđena je rekonstrukcija i Vukovarske ulice, a do tada će se pojačano održavati.
R. Matijašević: Kada će završiti izgradnja kanalizacije u Bolničkoj ulici?
M. Pierobon: Danas ili najkasnije za nekoliko dana.
M. Ivančić: Kao član Nadzornog odbora, imao je uvid u način rada tvrtke Vode Lipik i uvjerio se da se puno radi u interesu građana.
Gradonačelnica: Moli direktora da kaže koliko javnih nabava treba provesti da bi se realizirao projekt aglomeracije.
M. Pierobon: Ovaj EU projekt vrijedan više od 153 mil. kuna ima 6 segmenata.
Prvi ima 16 podprojekata unutar kojih je na 1600 čestica riješena imovinsko-pravna dokumentacija.
Drugi je projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje vode u Dobrovcu.
Treći nabava specijalnog vozila i stroja.
Četvrti segment podrazumijeva nadzor od 6-7 inžinjera.
Peti se odnosi na promidžbu i vidljivost projekta, a šesti na odabir tima, odnosno jedinice za provedbu i praćenje projekta. Svaki od ovih segmenata iziskuje provođenje javne nabave, odnosno natječajnog postupka.
Danas smo spremni za objavu 3 natječaja (informiranje, tim za upravljanje i nadzor). Dokumentacija je poslana u Hrvatske vode i čekamo njihovu suglasnost.
Gradonačelnica: Ovaj projekt se pripremao 10 godina, na njemu se svakodnevno radi i trajati će bar još 3 godine.
Z. Krejči: Raduje nas što se nazire kraj.
Jedan od načina da se ljudi, prvenstveno poduzetnici zadrže u našem gradu je i redovita opskrba vodom i njena pristupačnost. Moraju li cijene, odnosno razlika u cijeni između gospodarstva i kućanstava biti ovakve po zakonu ili se može odrediti i drugačije, kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika?
M. Pierobon: Postoji mogućnost za korekciju, ali to mora biti na uštrb nekoga. Cijene nisu mijenjane od 2011.g., kada je utvrđen ovakav način. Problem je fiksni dio iz kojeg se financira održavanje usluge i on nije pravedan prema svim korisnicima.
Trenutno se radi na pripremi novog modela naplate usluge prema kapacitetu priključka.
Z. Krejči: Vremena su se promijenila, treba djelovati odmah kako bi pomogli poduzetnicima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Gradonačelnica: Zahvaljuje g. Vostriju, koji od prije nekoliko dana više nije direktor Komunalca, na dosadašnjoj suradnji.
M. Ivančić: Također zahvaljuje g. Vostriju na svemu što je učinio, posebno nakon Domovinskog rata,kada je trebalo krenuti od nule. Kada se realiziraju svi projekti energetske učinkovitosti stambenih zgrada, zaista ćemo biti lijep grad.
Predsjednik zaključuje sjednicu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b. Plan rada i financijski plan za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan se prihvaćaju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rad se prihvaćaju.
Zahvaljuje vatrogascima na trudu, radu i entuzijazmu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju. Vatrogascima želi što manje posla.
M. Ivančić: Zahvaljuje vatrogascima na svemu što rade u svom poslu i izvan njega, a na dobrobit naših građana.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće i plan rada se jednoglasno usvajanju.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.

Gradonačelnica: Budući je Grad Pakrac jedan od osnivača LAG-a i da smo u njihov rad uložili sredstva, smatra korektnim da i dobijemo izvješće o radu, koje se samo prima na znanje.
I.Matek: Prvenstvena zadaća LAG-a je provođenje Leader pristupa, za što je 2017.g. naš LAG dobio 7,7 mil. kuna. Najviše sredstava, 5,8 mil. kuna namijenjeno je za projekte trećih osoba, temeljem javnih natječaja. Natječaji su krenuli, pristiglo je 6 projekta, a ove jeseni očekuje se početak njihove realizacije. Dio sredstava namijenjen je za suradnju između LAG-ova i tekuće poslovanje za vrijeme trajanja projekta.
Početkom iduće godine očekuje se otvaranje Mjere 7.4., a do kraja ove godine nada se provedbi Mjere 4.1.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se pozitivno prima na znanje. U njemu je jako dobro opisano stanje, ali malo nerazumljivim rječnikom za laike.

5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Zakonski rok za donošenje Programa je 9. lipanj, pa je možda malo štur, ali nismo željeli kršiti rokove. Program obuhvaća 3500 ha zemljišta i oko 11000 čestica.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i očekuje učinak.
M. Ivančić: Ovo je dobar okvir, koji će se vjerojatno vremenom dorađivati i mijenjati.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.

6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Prijedlozi su pokušaj uvođenja pronatalitetnih mjera namjenjenih obiteljima s troje i više djece i ne odnose se na korisnike socijalnih naknada.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Ovo nisu socijalne, već demografske mjere.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Pohvaljuje se pokušaj uvođenja demografskih mjera. Prijedlog neće prihvatiti samo zbog toga što u odluci ne piše koje su to mjere, tko će, što i koliko dobiti.
N. Garača: Situacija je zaista dramatična i ovo je pokušaj da se nešto promijeni. Prijedlog je trebalo više i bolje razraditi. Zašto se odnosi na troje, a ne npr. dvoje i više djece? Kod subvencije prijevoza spominju se samo studenti, ne i učenici koji putuju u školu.
Poziva parlamentarnu većinu da se ovakva praksa u kojoj gradonačelnica donosi kriterije za provođenje odluka Gradskog vijeća svede na minimum.
M. Ivančić: Gradonačelnicu su izabrali građani i može sama donositi ovakve odluke, to ej u skladu sa zakonom.
Svaka odluka je živi organizam i uvijek se može mijenjati, gradonačelnica ima povjerenje većine, a Gradsko vijeće uvijek može reagirati ako smatra potrebnim.
M. Pavković: Žali što se ova praksa ponavlja, jer se radi o dobroj ideji, koja nije baš dobra u realizaciji.
I Gradsko vijeće su izabrali građani, pa na internetskim stranicama čitamo o odlukama koje još nismo donijeli.
Kada bi ovaj prijedlog sadržavao sve što je potrebno, ne bi bilo nikakvih problema, ovako se čini populistički i loše.
M. Ivančić: Populistički je što ne prihvaćate prijedlog koji nije vaš.
M. Pavković: Ovo nema veze sa politikom, svi želimo dobro ovom gradu.
D. Marin: Nitko nije rekao da je odluka protuzakonita, samo želimo da bude bolja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (9 za, 5 protiv).

9. Prijedlog Odluke o izboru Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon dva raspisana natječaja, pristigao je upravo onoliki broj kandidata koji je potreban za izbor Gradskog savjeta mladih.
Komisija utvrđuje slijedeću listu kandidata:
– za članove: Kristina Grgić, Antonio Ivanović, Vilim Svjetličić, Kristina Špelić, Ivan Švasta,
– za zamjenike: Stefani Čenan, Leonardo Luksetić, Karlo Rek, Patrik Sabo, Grgur Špančić.
T. Petrač: Sukladno Zakonu o savjetima mladih i našoj odluci, potrebno je provesti tajno glasovanje.
D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon provedenog tajnog glasovanja, Komisija utvrđuje da su svi predloženi kandidati izabrani u Gradski savjet mladih.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 10., 11., i 12. točki dnevnog reda.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Rebalans je napravljan u skladu sa punjenjem proračuna, što je rezultat novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Proračun se povećava za više od 7 mil. kuna, a sredstva će se utrošiti za sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, sve veseli povećanje prihoda i ulaganja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub cijeni i podržava povećanje prihoda nastalo novom fiskalnom politikom, te pozdravljaju ulaganja u infrastrukturu.
Smatraju da se dio sredstava mogao vratiti građanima na drugačiji način, npr. kupovinom udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, smanjenjem komunalne naknade ili prireza.
Iz tog razloga neće podržati rebalans, ali hoće izmjene programa (točku 11. i 12.).
M. Ivančić: Konačno je u državi vlasti koja razmišlja o svim dijelovima Hrvatske. Proračun nam se povećava za više od 7 mil. kuna i to je za svaku pohvalu. Što se tiče raspodjele sredstava, tu svatko može na svoj način biti subjektivan ili objektivan. Vjeruje u najbolju namjeru gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv),
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prošla ovakva odluka je uspješno realizirana, sad se ide u nadogradnju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i vjeruje gradonačelnici. Predlaže da se nakon dražbe Gradsko vijeće izvjesti o rezultatima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na večeri u kuriji Janković, koje se održavaju u sklopu Pakračkog ljeta.
M. ivančić: Poziva sve na sutrašnje obilježavanje pogibije Vlade Laučana.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content