Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 15. veljače 2022. g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik (putem ZOOM-a), Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija  Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Tomislav Petrač, Marijan Malogorski i Ivana Šušnjić (putem ZOOM-a), p.o. pročelnica Zrna Garača, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, direktor Komunalca Josip Bišćanin i predstavnici medija: Pakrački list, Kompas i Pakrački grafit.

Aktualni sat

N. Todorović: Hoće li i kada biti nastavljena sanacija i održavanje ceste u Branešcima i D. Grahovljanima, koje je započeto prošle godine?

Gradonačelnica: Da, 15. ožujka počinje redovito održavanje prometnica i to će se napraviti. Puno je potreba i posla, ali ljudi zaslužuju imati uređene prometnice.

M. Andrijanić: Moli komentar gradonačelnice na novi popis stanovništva.

Gradonačelnica: Željno smo očekivali rezultate popisa i nitko ne može biti presretan. Unatoč gorim predviđanjima i nerealnom popisu iz 2011.g., uspjeli smo zadržati dio stanovništva. Ipak su gradske mjere dale učinak. Ono što je najveći problem (ne samo kod nas) je loš omjer nataliteta i mortaliteta i to moramo pokušati ispraviti. Također bilježimo više doseljenih nego odseljenih sugrađana u zadnje tri godine.

M. Ivančić: Moli pojašnjenje spajanja Voda Lipik požeškoj Tekiji. Jeli bilo drugih opcija i na koji način će Grad Pakrac sada utjecati na odluke?

Gradonačelnica: Spajanje je određeno zakonom u cilju racionalizacije i poboljšanja usluge. Tekija je dobra i zdrava tvrtka, a udjeli i glasovi pri odlučivanju određuju se temeljem uloženog kapitala.

T. Novinc: Što je sa izgradnjom brze ceste do autoputa?

Gradonačelnica: Još 2016.g. gradovi Pakrac i Lipik izradili su idejno rješenje i predali ga Hrvatskim cestama, u međuvremenu je došlo do promjene prostornoplanskih dokumenata, što je dugotrajan postupak. Radi se o višegodišnjem projektu Hrvatskih cesta u tri faze, sa ciljem izlaska na autocestu preko čvorišta Lipovljani.

K. Rek: Jesu li građani dovoljno upoznati i koriste li aplikaciju za prijavljivanje komunalnog nereda?

Gradonačelnica: Gradovi Pakrac i Lipik izradili su aplikaciju kroz jedan projekt, ali imamo i druge na gradskoj stranici. Planiramo razvijanje i dalje i idemo u digitalizaciju rada.

M. Malogorski: Nova aplikacija je u uporabi malo više od mjesec dana, imamo više od 20 prijava, vodimo računa da se što brže odrade oni poslovi koje možemo sami napraviti. Ljudi su dovoljno informirani, a informacija o ovakvoj mogućnosti prijava tiskana je na našim uplatnicama za komunalnu naknadu.

Gradonačelnica: Sa današnjim danom imamo 24 prijave, 17 ih je riješeno, 6 u obradi i jedna je zaprimljena danas.

Z. Krejči: Nadovezati će se na pitanje o spajanju Voda Lipik sa Tekijom. Sve više je gradova nezadovoljno ovakvom uredbom. Do kraja godine ostajemo bez Pakrac plina, Voda Lipik, bolnica je već funkcionalno spojena sa požeškom.

Puno novca je uloženo u aglomeraciju, izgradnja vodozahvata Šumetlica je strateški projekt kojeg bez ispaljenog metka predajemo Tekiji.

Jeli gradonačelnica stvarno fan pripajanja ili samostalnosti?

Gradonačelnica: Ne treba na to gledati emocionalno već racionalno. Nitko ovo nije tražio, ali traži se racionalizacija i veća funkcionalnost tvrtki. Nitko nam neće uzeti infrastrukturu.

Vode Lipik ostaju podružnica, plin je na tržištu i naša tvrtka kao takva je  neodrživa.

Na nama je sada da lobiramo za svoj utjecaj u novoj tvrtki.

Z. Krejči: Ako drugi gradonačelnici nađu mogućnost da se ovo promijeni, moli gradonačelnicu da razmisli o odluci.

Gradonačelnica: Odluka nije naša, već se radi o zakonskoj obvezi i ne vjeruje da će se mijenjati zbog strategija i reformi koje slijede.

Z. Krejči: 2013.g. general Ante Gotovina proglašen je počasnim građaninom. Te godine nije nazočio dodjeli i priznanje mu  nije uručeno. Jeli mu priznanje uručeno naknadno, ako nije, hoće li i kada?

Gradonačelnica: Nije bila ovdje 2013.g., provjeriti će i dostaviti pisani odgovor. Inače, sve počasne građane pozivamo svake godine na svečanu sjednicu Gradskog vijeća.

Predsjednik: Zašto se nije odazvao na dodjelu priznanja je pitanje za g. Gotovinu.

Z. Krejči: Pravilo je nekoga konzultirati kada ga se predlaže za neko priznanje.

Moli pisani odgovor.

K. Milek: Jeli u planu još bolje uljepšati grad i zelene površine dići na višu razinu nakon aglomeracije?

Gradonačelnica: Da, za svaki projekt koji provodimo planiramo i sadnju zelenila. Zacrtali smo si dinamiku u fazama: snimanje terena, analiza tla, izrada troškovnika. Krećemo sa uređenjem ulica I. Gundulića, J. J. Strossmayera i Kralja Tomislava.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Dobili smo prijedlog za dopunu dnevnog reda Odlukom o osiguravanju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (izgradnja Spahijskog podruma).

Gradonačelnica: Predlaže skidanje 8. točke sa dnevnog reda zbog neažuriranih podataka.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog za skidanje 8. točke (Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac) sa dnevnog reda.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom: Odluka o osiguravanju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (izgradnja Spahijskog podruma).

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2021.g.,
 2. Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2021.g.,
 3. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021.g.,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
  a) Pečat Grada Pakraca
  b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Izgradnja dječjeg igrališta u  naselju Kusonje,
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u  naselju Ploštine,
 8. Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi“ (izgradnja Spahijskog podruma),
 9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
 10. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca,
 11. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2021.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.

M. L. Fider: Tijekom prošle godine prilagodili smo se pandemijskoj djelatnosti, unatoč kojoj smo imali veliki broj aktivnosti.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale na radu i angažmanu u vrlo izazovnoj godini.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale na velikom broju aktivnosti obzirom na količinu sredstava i broj zaposlenika.

M. L. Fider: Dio pohvala ide suradnicima i ustanovama s kojima Gradska knjižnica surađuje, ali i sugrađanima koji sudjeluju u kreiranju događaja.

Predsjednik: Pridružuje  se pohvalama radu Gradske knjižnice. Posebno oduševljava spremnost na prihvaćanje sugestija, ideja, te pomoć i suradnja sa svima.

Gradonačelnica: Sve pohvale Gradskoj knjižnici, koja nam je jako važna u društvenom životu grada. Veći broj posjeta knjižnici nije zbog pandemije, već prepoznatljivosti i kvalitete rada.

Kultura je uvijek nekako na rubu, a bez ovoliko entuzijazma i dobrog rada sigurno ne bi bili na ovoj razini uvijek uz podršku Grada. Skromni su i nezahtjevni, a veseli što iznalaze dodatna sredstva iz Ministarstva kulture.

Zahvaljuje na suradnji u velikom projektu obnove Spahijskog podruma.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2021.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

J. Hihlik: Unatoč pandemiji, Muzej je prošle godine radio punom parom. Puno se radilo na digitalizaciji i promociji povijesti i kulturne baštine. Preuzeli smo arheološka istraživanja, što nam je dalo šansu za produženje roka istraživanja.

Zahvaljuje Gradskoj knjižnici na partnerstvu u mnogobrojnim aktivnostima i Gradu na financijskoj podršci.

K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale na radu koji oplemenjuje naš život.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz puno pohvala. Činite čuda u sinergiji sa knjižnicom.

Kakvi su planovi sa arheološkim istraživanjem, kada će završiti i biti otvoreno za posjetitelje?

J. Hihlik: Stari  grad je nalazište u kojem želimo otvoriti arheološki park. Teško je govoriti o rokovima, jer još puno toga treba istražiti. Nada se povećanju sredstava za istraživanja, a na kraju ćemo dobiti vrhunsku turističku atrakciju.

T. Novinc: Ističe dobru suradnju ravnateljica Gradske knjižnice i Muzeja sa učenicima, ljeto je bilo puno događanja za djecu i mlade.

Gradonačelnica: Muzej djeci usađuje empatiju prema kulturnoj baštini, a sinergijom sa drugim ustanovama daju nam tračak optimizma.

Što se tiče arheoloških istraživanja, Muzej ih je preuzeo na sebe, a  zahvaljujući  svojim arheolozima i volonterima, ove godine se istraživanje nastavlja.

Zahvaljuje na doličnoj suradnji u projektu obnove Spahijskog podruma.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021.g.

J. Bišćanin: Iz izvješće ističe blago povećanje količine miješanog komunalnog otpada, što nije bio trend proteklih godina, obzirom na mogućnosti za razdvajanje otpada.

U suradnji sa Gradom, domaćinstvima su dostavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada i nabavljeni dodatni komposteri (zatraženo 220, nabavljeno 450 kom.).

Ovim putem poziva zainteresirane građane da se jave i preuzmu kompostere.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Dobro je što je 98% građana obuhvaćeno uslugom.

Što će biti kada popunimo kapacitete odlagališta?

Hoće li se otpad tada odvoziti u Šagulje i hoće li to bitno poskupiti uslugu?

 Jeli se što popravilo sa redovitim pranjem kontejnera? Zelene otoke bi trebalo što češće prazniti, jer su dosta neuredni.

Kontrolira li se količina otpada i hoće li biti sankcija?

J. Bišćanin: Kapacitet odlagališta se kontrolira svake godine i šalje u nadležno ministarstvo. Trenutno imamo kapacitet za 5-7 godina, a smanjenjem količine otpada taj ćemo rok produžiti. Prema izračunima, odvoz u Šagulje znatno bi poskupio uslugu.

Što se tiče kazne, postoji formula za izračun i ove godine će to biti 60-ak tisuća kuna.

Razdvajanje otpada na kućnom pragu je jako važno i trebamo dati sve od sebe da to zaživi. Komunalac stalno ide sa edukativnim lecima, provode se aktivnosti u vrtiću i školi i s tim ne treba stati.

Problematični kontejneri se odvoze na pranje u Komunalac, vidjeti će može li još nešto napraviti da bude urednije.

K. Milek: Slaže se da treba raditi na edukaciji i biti uporan, jer je teško preodgojiti ljude.

Osobno je bila na Crkvištu i poziva sve da vrlo jednostavno i brzo odvezu otpad na odlagalište.

K. Rek: Hoće li se kontejneri sa početka šetnice premjestiti, jer daju ružnu sliku centru grada?

J. Bišćanin: U suradnji sa g. Malogorskim, određena je zona u koju korisnici mogu dovesti otpad, koji se odmah ujutro odvozi. To je privremeno rješenje, kontejneri će biti maknuti. Neki korisnici imaju mogućnost za odvoz otpada sa stražnje strane objekta, a za one koji nemaju naći će se druga mogućnost. Sigurno je da kamion neće ići po šetnici.

Predsjednik: Treba naći neko rješenje kako bi se ljudima odvezao otpad ispred kuće, kao i drugima.

K. Lahovsky Kobetić: Odvoz PVC otpada jednom mjesečno je premalo, bilo bi dobro da to bude bar dva puta.

J. Bišćanin: Ako bude potrebe, postoji mogućnost da se promijeni vrijeme pražnjenja.

Gradonačelnica: Apelira na bolju marketinšku promociju Crkvišta.

Zeleni otoci su postali ruglo jer su često pretrpani otpadom. Ako ih ukinemo, postoji mogućnost da će se stvoriti niz nelegalnih deponija.

Još uvijek nemamo gdje odlagati staklo, što možemo očekivati i kada?

Sankcije za nedovoljno smanjivanje otpada plaća gradski proračun i apelira na što više odvajanja otpada na kućnom pragu.

Podržava ideju o šetnici, nije lijepo da se kante ostavljaju na početku ulice, treba omogućiti odvoz otpada na primjereni način.

J. Bišćanin: Intencija je ukidanje zelenih otoka, jer gube svoju svrhu. Staklo je malo problematično, ali pokušati će se riješiti. Odvoz otpada sa šetnice može se dogovoriti na bilo koji način koji omogućava pristup kamionu (npr. na staroj tržnici).

Predsjednik: Predlaže da djelatnici Komunalca pokupe kante pred vratima, kao i svim drugim građanima. To nije lak posao, ali ne vidi drugo rješenje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:

a) Pečat Grada Pakraca
b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Pečat Grada Pakraca: Sendi Štrbac –  prijedlog je jednoglasno usvojen.

Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, za područje gospodarstva – prijedlog je  jednoglasno usvojen;

Violeta Vonić, za područje zdravstva i socijalne skrbi – prijedlog je jednoglasno usvojen;

Siniša Karačić – Siki, posmrtno za područje fizičke kulture – prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

V. Eck (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje slijedećih članova Ocjenjivačkog odbora:

Tea Lokner, Željka Pejša Božić, Karlo Rek, Robert Ružička, Domagoj Ajman, Stipo Hodak, Jelena Hihlik.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Izgradnja dječjeg igrališta u  naselju Kusonje
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja: Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u  naselju Ploštine

Gradonačelnica: Kako bismo se mogli javiti na natječaj LAG-a, Gradsko vijeće mora dati suglasnost na oba ulaganja. Za projekte imamo riješene imovinsko-pravne odnose i spremnu dokumentaciju.

Z. Garača: Radi se o sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, Mjere 7.4.1.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: točka 6. – prijedlog je jednoglasno usvojen;

točka 7. – prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi“ (izgradnja Spahijskog podruma)

T. Petrač: Zakon o javnoj nabavi zahtjeva donošenje ove Odluke, kako bismo mogli pokriti sve troškove nabave. Proveden je javni natječaj, stigle su dvije ponude veće od sredstava već planiranih u proračunu, pa je potrebno donijeti ovu Odluku.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

(Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Vjerojatno će podržati prijedlog nakon pojašnjenja.

Sredstva za Spahijski podrum su već u proračunu, zašto sad moramo opet o tome donositi odluku i na koje razdoblje se odnosi?

Gradonačelnica: Sredstva u proračunu su manja od ovih potrebnih nakon provedenog postupka javne nabave. U Odluci stoji do 27 mil. kuna jer još ne znamo točan iznos za ovu i iduću godinu.

T. Petrač: Proračunom smo predvidjeli 15 mil. kuna, a javna nabava je pokazala da košta više. Projekt i financiranje se proteže kroz dvije proračunske godine.

Z. Krejči: Znači li to da ne moramo ići u rebalans?

T. Petrač: Ne, ova Odluka je rebalans u malom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

T. Petrač: Odluke je tehničke prirode, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Todorović: Radi se o zemljištu koje je oduzeto Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u tijeku je sudski spor o povratu imovine.

T. Petrač: Postupak povrata imovine nije zapreka za donošenje ove Odluke. Ova površina nikako ne može biti naturalno vraćena, već može biti dodijeljeno materijalno obeštećenje.

Gradonačelnica: Ovime usklađujemo stvarno stanje na terenu sa zemljišnoknjižnim stanjem. Zna da  je postupak povrata imovine u tijeku, ali radi se o sporu između Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve. Naš posao ide dalje svojim tijekom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (11 za, 1 protiv).

10. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prima na znanje.

Gradonačelnica: Lagala da kaže da je zadovoljna nalazom revizije, ali i da nije očekivala uvjetan nalaz.

Ovo je jedan od dokaza da su se neki djelatnici uljuljali i površno obavljali posao.

Nema nikakvih kriminalnih radnji.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje.

Pamti puno bolje nalaze revizije, raduje što gradonačelnica prihvaća realnost, ali ne smatra se odgovornom.

Dijelom smo mogli izbjeći pogreške, a dobro je što je nalaz uvjetan i nema kriminalnih radnji.

T. Petrač: Ovo je pozitivno mišljenje revizije, a nedostaci su u 99% slučajeva tehničke prirode i odnose se na knjigovodstvene operacije. To nije ništa strašno loše.

Gradonačelnica: Ne smatra se krivom za knjiženje, samo za vjerovanje stručnim službama. Do sada smo već ispravili gotovo sve nedostatke.

Predsjednik: Žao mu je što osoba koja je bila odgovorna nije tu, već je u pola revizije dao otkaz. Nije napravljeno nikakvo kazneno djelo, nema prevelikih problema i nada se da će nova ekipa raditi kvalitetnije.

Gradonačelnica: Neće nikoga kriviti, ali nije u redu da osoba odgovorna za financije daje otkaz u pola revizije. Ovo vidi kao zasićenje poslom i nada se da će stručne službe shvatiti i bolje raditi svoj posao, jer težimo bezuvjetnom nalazu revizije.

11. Prijedlozi i inicijative

Predsjednik: Poziva na obilježavanje početka Domovinskog rata uz bogat program.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                              

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content