Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 17. prosinca 2013.g. s početkom u 14:00 sati u Poduzetničkom centru Pakrac

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, v d. pročelnika Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, Darko Baronica („Pakrački list“), Mario Barać (034portal).

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

N. Garača: Zašto kasne naknade vijećnicima?

Gradonačelnik: Ne kasne, to je normalan ritam isplata, za razliku od prije nekoliko godina, kada su kasnile po nekoliko mjeseci.

N. Garača: Postoji li neki pravilnik o isplatama?

Gradonačelnik: Ne postoji.

N. Garača: Kakva je popunjenost novog inkubatora?

Gradonačelnik: Popunjene su dvije proizvodne hale, jedan skladišni prostor, a za četvrti prostor postoji pismo namjere. Radi se o ozbiljnim korisnicima i specifičnim djelatnostima, a o imenima neće unaprijed govoriti zbog dosta agresivnih medija.

N. Peić: Što se dešavalo sa otvorenjem Objedinjenog hitnog medicinskog prijema, kada gradonačelnik nije bio pozvan? Znači li to da su osobni animoziteti pojedinaca iznad općeg dobra?

Gradonačelnik: Predsjednik Gradskog vijeća i on imali su poziv za otvaranje, zajednički dogovarali prijem gostiju, a dan uoči svečanosti dobio je informaciju da više nije pozvan, što je prihvatio. U našoj županiji je tako zbog ljudi koji su danas na vlasti. Osobno se osjećao razočarano i tužno, htio se zahvaliti ministru na učinjenom, ali nije bilo prigode za to.

N. Peić: Raduje ga što gradonačelnik pokušava smiriti tenzije. Naši prijatelji iz SDP-a kažu da od kada županija ne upravlja bolnico, sredstva se pronalaze, ali pitam se koja. Nije uveden red u financije, do 1. 1. 2012.g. dugovanje se smanjivalo, a sada smo već dužni 2-3 mil. kuna.

A. Dumančić: U kojoj je fazi selidba gradske uprave u zgradu koja stoji prazna i nažalost propada? Zašto je Grad u taj objekt ulagao sredstva kada nema vlasništvo nad njim?

Gradonačelnik: Kada je postao gradonačelnik u objekt bivše zgrade DPO je uloženo oko 900.000,00 kn i zaštićena je od propadanja. Ishodili smo obnovu putem EIB programa i dogovorili sa tadašnjim ministrom Šukerom zamjenu postojeće upravne zgrade sa državom, uz nadoplatu iz državnog proračuna. Nakon završetka obnove, obitelj Milinov iz Zagreba podnijela je zahtjev za povrat imovine i vjerojatno se već uknjižila kao suvlasnik.

Ž. Kiš: Tko je financirao predstavu i darove za djecu povodom Sv. Nikole?

Gradonačelnik: Grad već 3-4 godine financira kazališnu predstavu i darove, a Hrvatski dom koristimo bez naknade. Ukupan trošak je oko 9,5 tisuća kuna.

D. Špančić: Izvještava vijećnike o održanom sastanku sa direktoricom Poduzetničkog centra, kojeg je na njegovo traženje sazvao predsjednik Gradskog vijeća. Uvjerio se da dvorana može samostalno raditi i pozitivno poslovati. Dvorani se pripisuju rashodi koje nije napravila, direktorica ima naknadu za vođenje dvorane, a zasigurno je bilo „šminkanja“ financijskih pokazatelja. Smatra da je dvorana ostvarila dobit od oko 100 tisuća kuna, kojom se pokriva manjak u poslovanju Poduzetničkog centra.

A. Skalnik: Da li se nešto poduzelo na sanaciji plinske mreže?

Gradonačelnik: Proteklih 1,5 godina provedena su mjerenja plinske mreže, identificirana su i sanirana mjesta propuštanja, nema opasnosti za građane, ali mreža se zbog dotrajalosti uvijek može ponovno oštetiti. Planira se podizanje kredita za zamjenu plinske mreže i radi se na definiranju cijene koju građani ne bi značajnije osjetili, a bila bi dovoljna za vraćanje kredita. Sve poslove odrađuje tvrtka „Pakrac plin“. Prijedlog Grada je da se u sklopu projekta aglomeracije zamjeni i plinska mreža.

Ž. Troha: U Ulici G. Viteza treba sanirati putni jarak, jer otpadne vode odlaze na nogostup.

Gradonačelnik: Radi se o manjem zahvatu koji će imati veliki učinak. Gđa Čar će to evidentirati, stručne službe će napraviti procjenu i poduzeti što je potrebno da se problem riješi i eventualno postave kanalice sa mrežom. Prijedlog može ući u naš Program održavanja komunalne infrastrukture.

M. Pavković: Prostorije u zgradi Ćirinović nisu adekvatno namještene za potrebe mjesnih odbora. Na koji način se plaćaju režijski troškovi, ima li više brojila, obzirom na to da tamo i HDZ ima prostorije za rad? Koliko i kako je vršeno plaćanje tijekom 2012. i 2013. g.?

Gradonačelnik: Mjesni odbori koriste dvije prostorije, kao i HDZ, koji ima ugovor o korištenju. Brojila su najvjerojatnije odvojena, provjeriti će.

Grad je HDZ-u priznao ulaganja u starogradsku vijećnicu, ali nije isplatio sredstva, već u zamjenu darovao stranci stan iznad banke. Stan nije bio adekvatan za rad stranke, vraćen je Gradu i prodan. Postoji ideja o darovanju 2 prostorije u zgradi Ćirinović, ali to sada nije moguće zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Što se tiče podataka o režijskim troškovima, vijećnici će dobiti pisani odgovor.

M. Ivančić: Kada i što se planira sa Veteranskim centrom, da li je on samo za branitelje ili i neke druge korisnike?

Gradonačelnik: Predsjednik Gradskog vijeća radi na tom projektu. Ideja se pojavila prije nekoliko godina, za vrijeme ministra Ivića, po modelu američkih veteranskih centara. Prva predložena lokacija je bila zgrada bivše psihijatrije, kasnije smo ju namijenili za Studentski dom. Sadašnji projekt je pilot-projekt, posjetila nas je delegacija Ministarstva branitelja kojoj smo prezentirali svoje prednosti i mogućnosti. Kao grad branitelja i invalida zainteresirani smo za ovo, spremni smo učiniti sve što je moguće da se projekt realizira, a investitorima ćemo ponuditi olakšice. Lokacija Veteranskog centra bila bi između bolnice i naselja Jug II, u proračunu smo predvidjeli poziciju za ovaj projekt i biti ćemo sretni ako zaživi.

M. Ivančić: Projekt je dobrodošao. Do sada se niti jedna stvar vezana uz branitelje osim ovog projekta nije rješavala bez koordinacije udruga i smatra da je to političko iskorištavanje branitelja. Moli da se ubuduće obavijesti koordinaciju o ovakvim stvarima.

D. Marin: Ima li Grad ispostavljene i neplaćene račune, obzirom na nove zakonske odredbe i prenosimo li neka plaćanja u slijedeću godinu?

V. Pačanić: Nema izvedenih, a nefakturiranih radova, ali nismo u mogućnosti uvijek uredno podmiriti sve obveze u roku.

Z. Krejči: Što se planira sa hotelom, sada više ne radi niti „Lipa“ u Lipiku?

Gradonačelnik: Do danas nije bilo ozbiljnijeg iskazivanja interesa za zakupom hotela i ponovno ćemo raspisati natječaj početkom siječnja 2014.g., jer bi zbog zatvaranja „Lipe“ moglo biti zainteresiranih.

Z. Krejči: Ima li Grad potpisane ugovore sa medijima, koliki je godišnji iznos i odakle će se to financirati?

Gradonačelnik: Imamo ugovor sa 034 portalom na 6 mjeseci (1.500,00 kn mjesečno), 31. 12. izlazi ugovor sa Radio Daruvarom (smanjen sa 1.500,00 na 1.250,00 kn mjesečno), Nezavisna TV nam nudi pilot-projekt praćenja svih gradskih manifestacija, budući nas HTV više ne prati. Sve je dogovoreno u okvirima planiranih proračunskih sredstava, ništa ekskluzivno.

Cjeloviti odgovor dostaviti će u pisanom obliku.

D. Colosetti: Što je sa predizbornim obećanjem o asfaltiranju Ulice hrvatskih branitelja u G. Obriježi i one iz G. Obriježi prema Banovcu?

Gradonačelnik: Na inicijativu župana, ŽUC će osigurati sredstva za asfaltiranje ulice prema kapelici u G. Obriježi, a za drugu ćemo također zatražiti od ŽUC-a da se realizira tijekom 2014.g.

Dnevni red

M. Ivančić: Klub vijećnika HDZ-a, nezavisni vijećnici Miroslav Vacek i Damir Špančić traže da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti točka: informacija o statusu OŽB Pakrac i to kao prva točka. Potaknuti medijskim napisima i mnogobrojnim upitima građana, predlaže se da Gradsko vijeće o ovome provede raspravu i donese zaključak.

Z. Krejči: Nije uopće upitno želimo li o ovome raspravljati, ali upozorava vijećnike da se trebaju držati onoga što je u njihovoj nadležnosti.

Gradonačelnik: Predlaže da se sa dnevnog reda skine točka 3., te da se zatraži od Dječjeg vrtića „Maslačak“ izrada novog Statuta, budući se mijenjaju njegove važne odredbe.

V. Pečanić: Po Poslovniku o radu Gradskog vijeća prvo treba glasovati o skidanju neke od točaka sa dnevnog reda, zatim o uvrštavanju i na kraju o cjelovitom dnevnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje na usvajanje prijedlog za skidanje 3. točke sa dnevnog reda (Prijedlog Zaključa o davanju prethodne suglasnosti na Odluku i izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac).

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog za uvrštavanje 1. točke na dnevni red (Prijedlog Zaključka o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac).

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 suzdržan – D. Marin).

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Prijedlog Zaključka o zadržavanju postojećeg statusa Opće županijske bolnice Pakrac,
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2012. godinu,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2013. g,
 9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2014. g,
 10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,
 11. Prijedlog Odluke o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d. o. o. Pakrac,
 12. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu,
 14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g,
 15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g,
 16. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. g,
 17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2013. g,
 18. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu,
 19. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g,
 20. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. g,
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2014. g,
 22. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g,
 23. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Zaključka o zadržavanju statusa OŽB Pakrac

Gradonačelnik: Potaknuti napisima u „Večernjem listu“ o ukidanju naše bolnice i pripajanju požeškoj, mnogobrojnim upitima građana, vijećnika, branitelja, liječnika, zaposlenika bolnice, koji traže da Grad reagira, smatra da je ovo prigoda ga Gradsko vijeće i izvršna vlast zauzmu stav i o tome obavijestimo nadležnog ministra i predsjednika Vlade. Zatražili smo očitovanje u kabinetu ministra zdravlja, ali nismo dobili odgovor.

Reakcije građana su negativne, dolaskom ove opcije na vlast može nam se dogoditi gubitak bolnice. U protekle dvije godine prihod bolnice smanjen je za više od 40%, nakon toga su napravljene analize po kojim bolnica ne može dobro poslovati. Kao predsjednik Upravnog vijeća uvjerio se da je moguće smanjiti dugovanja i dobro poslovati.

Nikada nitko nije pitao Grad o značaju bolnice. Spajanjem gubimo 30-40% djelatnika u slijedećih 1-2 godine, razmišlja se o ukidanju kuhinje i praonice, upitna je srednja medicinska škola, visoko obrazovanje, Veteranski centar, a doći će i do smanjenja gradskih prihoda, time i rashoda. Ovo će uništiti grad.

Moli kolege iz SDP-a da ovo netko pročita, razmotri i razgovara s nama.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Nisu nas uništili Austro-Ugarska, Karađorđevići, partizani, a sada će to učiniti potezom pera. Podršku prijedlogu bi mogle dati i političke stranke priopćenjem medijima.

A. Dumančić (Klub vijećnika SDP-a): Naravno da ovo prihvaćamo, situacija je ozbiljna, nadilazi stranačke dileme i vrijeme je za zajedništvo. Morati ćemo lobirati, nismo u dobroj poziciji, Požega se prema nama odnosi maćehinski. Tako je bilo i sa Domom zdravlja, koji je u trenutku spajanja pozitivno poslovao.

Osobno i u ime kluba podržava prijedlog.

M. Pavković: Onaj koji je napisao tekst prijedloga, trebao bi bolje poznavati Pakrac, jer bolnica datira iz ranijeg vremena. Upitna je ingerencija Gradskog vijeća za donošenje ovakvog deklaratornog akta.

Svim srcem podržava opstanak bolnice.

Gradonačelnik: Pozna povijest zdravstva u Pakracu, ali ovdje se radi o današnjem obliku bolnice i njenoj povijesti. Statut i poslovnik dopuštaju zauzimanje stava o bitnim stvarima za grad, a očigledno je da imamo širu potporu. Moli dr. Dumančića za zajedničko djelovanje i dogovor, napraviti će se sve što je potrebno da se ovo zaustavi.

D. Špančić: Naslov teksta je sapunica i nije dovoljno oštar. Ako se ovo dogodi, to će biti predzadnji čavao u lijesu grada, a o zadnjem će govoriti na slijedećoj sjednici.

2010. godine naša i bolnica u Gospiću su bile vodeće u Hrvatskoj, a sada je došlo do strmoglavog pada prihoda i minusa od 2,1 mil. kuna? Što je prethodilo takvoj odluci i da li je to ciljano?

Poziva vijećnike da se izradi oštriji tekst, da se pozovu mediji, zajedno sa Lipikom i uputi Vladi.

Sve ovo nije od jučer i boji se da nećemo moći puno napraviti.

Poziva predsjednika Gradskog vijeća da kao predsjednik gradskog SDP-a dođe do ministra i zamoli da se ovaj postupak zaustavi.

D. Marin: Podržava prijedlog, raduje sinergija svih vijećnika, šteta što od 1993. nismo ovako djelovali. Bolnica je bila temelj za razvoj zdravstvene škole. Ako ostane u svojim okvirima i opsegu djelatnosti, doći će do gubitka samo nezdravstvenog kadra. Ne trebamo politizirati i trebamo uvijek ovako reagirati kod bitnih stvari za naš grad.

A. Dumančić: Podaci o financijskom stanju su točni, ali su se okolnosti promijenile, da nisu, bolnica bi bila u plusu. Sanacijski upravitelj je još 1. srpnja poslao program sanacije, ali nismo dobili odgovor. Imamo rješenje, a ako se trebamo s nekim spojiti, to je bolnica u Lipiku.

Danas je pokušao telefonom dobiti gradonačelnika, rado će surađivati u poduzeti sve što je moguće.

M. Ivančić: Politika ministarstva zdravlja je očigledno smanjivanje dotacija bolnici i boji se da to nije slučajno. Koordinacija udruga je već pokretala inicijativu da se nešto poduzme, ali je stopirana.

D. Špančić: Ugovoreno je 20,6 mil. kuna, a fakturirano oko 20 mil. kuna.

M. Vacek: Ovo nije od jučer, idemo u smijeru da nam bolnica postane problem na kraju grada. Radi se na perfidan način sa ciljem uništenja bolnice. Apelira da se učini sve što je moguće, jer će guranje glave u pijesak donijeti dalekosežne posljedice. Moli da se zanemare političke konotacije, jer se radi o nama i našim građanima.

N. Ivanović: U potpunosti podržava prijedlog i nudi pomoć, treba zajednički djelovati. Trebamo prikupiti podatke i djelovati neovisno o sutrašnjoj odluci Vlade, urgirati kod zamjenika ministra zdravlja, tražiti master plan, navesti naše prednosti i nedostatke. Ne bi bilo pametno medijski napadati Ministarstvo zdravlja.

G. Labus: Pozdravlja ovo jedinstvo za spas bolnice. Pripadnici srpske nacionalne manjine također će dati podršku. Ono što čudi je brzina donošenja odluke Vlade na temelji diskutabilnih podataka. Što se tu krije i da li je cilj da postanemo dio velike općine Požega. Ovakva odluka ide u cilju gašenja našeg grada.

Z. Krejči: Puno puta se opekao sa racionalizacijama, isto se desilo sa Domom zdravlja koji je pripojen požeškom sa 1,5 mil. kuna u plusu, a sada ih treba moliti za osnovne potrepštine. Trenutno zasjeda Skupština naše županije i pitanje je da li se i oni kao osnivači bolnice sada brinu ili već hlade šampanjac, koji će zasigurno svi zajedno popiti ako se ovo ostvari.

D. Špančić: Predlaže da gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća za sutra pozovu medije, prenesu poruku ovog Gradskog vijeća i zamole Vladu da se ovaj postupak zaustavi.

D. Colosetti: Ovo nije novost, događa se već godinama, znamo odakle dolazi, a nekome je u interesu da se naša bolnica ugasi. Kao predstavnik SDP-a, predsjednik Gradskog vijeća može svojim utjecajem, željom i voljom nešto pokušati napraviti.

D. Špančić: Treba promijeniti naziv dokumenta, dopuniti podacima iz bolnice, sazvati tiskovnu konferenciju i zatražiti prijem kod ministra.

Gradonačelnik: Predlaže da Gradsko vijeće zauzme stav i donese zaključak dopunjen podacima iz bolnice.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Muzeja grada Pakraca za 2012. g.

J. Hihlik: Muzej je u protekloj godini nastavio provoditi aktivnosti, sakupljati muzejsku građu, povijesne podatke, a uspjeli smo i opremiti prostor.

Što se tiče bolnice, postoje zapisi o njenom djelovanju iz 18. stoljeća.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava i pohvaljuje rad.

N. Garača: Zašto tek sada usvajamo izvješće za 2012.g.? Muzej se financira iz gradskog proračuna, u financijskom izvješću strše troškovi za božićnicu, uskrsnicu i dr., što možda nije bilo racionalno u ovakvim vremenima.

Gradonačelnik: Izgubili smo gotovo pola godine zbog izbora, pa je izvješće tek sada došlo na red. Tijekom 2011. i 2012. smanjene su plaće svim korisnicima, prije nekoliko dana potpisan je dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se prava smanjuju za 30-60%.

A.Blažević: Izražava zadovoljstvo suradnjom sa Muzejom, koji jako dobro radi obzirom na uvjete i činjenicu da je ravnateljica jedini zaposlenik, kojoj pomažu volonteri.

J. Hihlik: Muzej u Požegi ima najmanje 8 zaposlenih. Grad nas podržava i financira, ali redovito tražimo i sredstva Ministarstva kulture.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje:

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2012. g.

M. Lucić Fider: Izvješće je tek sada na Gradskom vijeću zbog korištenja porodiljnog dopusta.

Odrađena je informatizacija knjižnice, a u ovoj godini kreće se sa novim načinom rada i projektom mobilne knjižnice namijenjene ruralnim područjima.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se podržava i pohvaljuje rad knjižnice.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava. Ustanova daje puno više nego što dobija.

N. Garača: Pohvala radu, literatura naše knjižnice je puno bogatija od one u Daruvaru ili Kutini.

Slijedeći put financijsko izvješće treba biti stručnije napisano.

A. Blažević: Pohvaljuje rad i suradnju ustanova.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

V. Pečanić: Temeljem zahtjeva Požeško-slavonske županije, predlaže se usvajanje dostavljenog prijedloga.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

V. Pečanić: Temeljem novih zakonskih propisa, jedinice lokalne samouprave dužne su predložiti po 2 predstavnika u Povjerenstvo, od kojih jednog predlaže predstavničko, jednog izvršno tijelo.

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje Josipa Savija iz Donje Obriježi u Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se podržava.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o razrješenju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Gradonačelnik: Gđa Špančić je zatražila razrješenje, predlaže usvajanje prijedloga.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i člana Gradskog zapovjedništva civilne zaštite Grada Pakraca

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Za zapovjednicu Gradskog zapovjedništva civilne zaštite predlaže se Anamarija Blažević iz Pakraca, za člana Siniša Horvat iz Lipika.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2013.g.

Gradonačelnik: Ovo je zakonska obveza, kao i točka koja slijedi.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči: Predlaže da se točka 4. ubuduće dopuni Zavodom za hitnu medicinu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2014. g.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

V. Pečanić: Radi se o usklađenju Statuta na temelju uputa Ministarstva uprave, a zbog nadležnosti za promjenu granica jedinica lokalne samouprave.

M. Pavković (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog odluke o pripajanju trgovačkog društva „Pakrački list“ d.o.o. Pakrac trgovačkom društvu „Poduzetnički centar Pakrac“ d.o.o. Pakrac

Gradonačelnik: Nakon što su županija i Grad Lipik izašli iz vlasničke strukture „Pakračkog lista“, svi udjeli preneseni su na Grada Pakrac, a oni će osigurati po 50.000,00 kn i doznačiti ih do 31. 3. 2014.g. Zbog racionalizacije poslovanja predlaže se pripajanje PCP-u. Nakon pripajanja, PCP će preuzeti djelatnike i imovinu „Pakračkog lista“.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, to je u ovom trenutku najkvalitetnije rješenje. Greškom je u tekstu navedena kriva adresa sjedišta „Pakračkog lista“.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava. Ne treba sve trpati PCP-u, ali trenutno je ovo najbolje rješenje. „Pakrački list“ je naš brend i nisu svojom krivnjom dovedeni u ovakvu situaciju.

A. Dumančić: Nada se da je ovo prijelazno razdoblje i da će „Pakrački list“et biti samostalan.

N. Ivanović: Podržava prijedlog. Listu trebaju programske promjene i komercijalniji pristup.

Čl. 63. Statuta Grada Pakraca propisuje da nacionalne manjine imaju pravo davati mišljenja na programe lokalnih medija.

N. Garača: Ovo je još jedna stvar u nizu loših vijesti i nije kratkoročno. Jednom će trebati osloboditi PCP, ali ako će to pomoći „Pakračkom listu, podržava prijedlog.

Gradonačelnik: Očigledno je da je svima stalo da „Pakrački list“ opstane, na nama je da to ostvarimo. Broj zaposlenika je smanjen, novine će se komercijalizirati i modernizirati. Poduzetnički centar nije ovime oduševljen i doći će vrijeme kada će se riješiti svih ovih dodatnih djelatnosti.

Čl. 63. Statuta kaže da vijeća nacionalnih manjina imaju pravo davati mišljenja, ne i da smo ih obvezni zatražiti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

M. Čar: Predlagatelj Odluke je „Komunalac“.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o zakonskoj obvezi.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, to je zakonska obveza.

Gradonačelnik: Od 1. siječnja 2014.g. ovime će se baviti „Lipik vode“.

Predlaže amandman na čl. 12. Odluke vezan uz izuzimanje od plaćanja obveze priključenja, po kojem bi isporučitelj, a ne Grad Pakrac odlučivao o izuzimanju. Naše stručne službe i Grad Lipik također predlažu isto.

Tekst amandamana dostavljen je vijećnicima.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu,

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g,

15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. g,

16. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. g,

17. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2013. g,

Z. Krejči: O točkama 13. – 17. provesti će se objedinjena rasprava i zasebno glasovanje, budući se sve odnose na rebalans.

Gradonačelnik: Inače imamo bar 2 rebalansa godišnje, ali zbog izbora ih nismo napravili, stoga dolazi do većih promjena. Nažalost, od nekih stvari smo morali odustati, ali neke se nastavljaju. Najveće promjene nastale su zbog provedbe projekata izgradnje novog inkubatora i „stazama lipicanca i kune“, za čije sufinanciranje smo se kreditno zadužili, ali očekujemo povrat značajnih sredstava. Veća odstupanja nastala su i zbog odstupanja u projekciji prihoda temeljenih na 2012. godini, kada smo dobili tekuću pomoć iz države i sredstva iz različitih ministarstva, koja se ove godine izostala (oko 4 mil. kuna manje). Nažalost, porezni prihodi se također smanjuju.

U prilogu rebalansa su programi, sve stavke su prikazane u skladu sa zakonskim propisima, a rezultat nalaz je bezuvjetno mišljenje.

Slijedeće godine će zasigurno biti 2 rebalansa, jedan u svibnji ili lipnju i jedna na kraju godine.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Svi bi htjeli da je bolje, ali vremena nam nisu naklonjena. Vjeruje da je rađeno u dobroj namjeri, a umanjenje proračuna od 6,4% je zadovoljavajuće.

Prijedlozi se prihvaćaju.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Moglo se ići u izmjene proračuna i nakon izbora, pa bi zajedno kreirali promjene, ali vjeruje u dobre namjere.

Temeljem čega se predviđa 100%-tna realizacija stavki koje su realizirane u malom postotku?

Zašto je mala realizacija stavke od prodaje stanova?

Stavku za socijalu ne treba umanjivati.

Na što se odnosi 50.000,00 kn na stavci za Vlastiti pogon (kamion, kombi)?

Pozdravlja i podržava ovakvu metodologiju izrade rebalansa.

Gradonačelnik: Analitika proračuna je na 5. razini, po zakonu treba biti na 3.

Za sve drugo što vas zanima, vrata financija su vam otvorena, uvijek možete doći i provjeriti podatke.

Svaki račun je unesena kao obveza, zato su neke stavke povećane, kao pokriće za spomenute račune.

D. Špančić: Da li je bilo još kakvog podizanja kredita osim pozajmice od 3 mil. kuna u svibnju?

V. Pečanić: Da, 3,5 mil. kuna, ali prvi kredit će biti vraćen do 31. 12. 2013.

D. Špančić: Dakle, ove godine je kreditno zaduženje 6,5 mil. kuna. Koliko je to u postotku prihoda i koliko će biti izvršenje do kraja godine?

Od 25 mil. kuna ¼ će biti kreditno zaduženje.

V. Pečanić: Ne, biti će 3,5 mil. kuna, jer je kratkoročno zaduženje realizirano u jednoj godini ne vidi u realizaciji proračuna.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Točka 13. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

14. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

15. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

16. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

17. – prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2014. godinu,

19. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g,

20. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. g,

21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2014. g,

22. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014. g,

Z. Krejči: O točkama 18. – 22. također će se provesti objedinjena rasprava i zasebno glasovanje

Gradonačelnik: Prihvaća komentar g. Marina vezan uz zajedničko kreiranje stavaka.

Proračun je nešto skromniji i realniji, sadrži 3,5 mil. kuna kredita, a i dugoročni kredit će u 2014.g. biti otplaćen. Ako se ne ostvare prihodi od nekih ministarstva, procijeniti ćemo možemo li sami nastaviti ili ćemo odustati od projekta. Smanjuju se materijalni rashodi, reprezentacija, različita obilježavanja, sredstva za Turističku zajednicu, „Pakračko ljeto“. Sredstva za prava radnika smanjuju se za više od 100.000,00 kn temeljem potpisanog dodataka Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2014. planira se uvođenje prireza, jedan smo od zadnjih gradova koji ga nemaju, novi model stipendiranja studenata, novi način davanja olakšica investitorima, ali i nova cijena korištenja dječjeg vrtića, u skladu sa socijalnim kriterijima.

Nadamo se da ćemo lobiranjem ostvariti sredstva iz ministarstava.

M. Manić Čolić (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Ovo je bilo vjerojatno najteže sastavljanje proračuna i dužnost nam je pomoći u njegovoj realizaciji.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Nije bilo teško napraviti, već pogoditi realnost. Proračun je djelovao populistički, kao popis želja, ali najavljene promjene su razlog za bezuvjetno prihvaćanje prijedloga. Stipendije smo odavno trebali dodjeljivati na temelju socijalnog statusa i deficitarnih zanimanja. Zbog objedinjavanja posla i veće efikasnosti treba ustrojiti gradsku riznicu.

M. Ivančić: Ne sjeća se da je netko iz SDP-a bio protiv dodjele stipendija, a osobno je predlagao uvođenje socijalnog kriterija. Danas je malo ljudi koji mogu djeci financirati studiranje.

Z. Krejči: G. Nježić (SDP) je predlagao socijalni kriterij, ali vi tada niste bili vijećnik HDZ-a.

Gradonačelnik: Potreba za riznicom postoji, već ima pomaka objedinjavanjem poslova knjižnice, muzeja, Turističke zajednice, vrtića. Stipendije su investicija u obrazovanje i žali što djeca po završetku studija ne mogu naći posao u Pakracu.

Racionalizacija nam je potrebna da preživimo i uđemo u 2015. godinu.

Z. Krejči: Želimo brže promjene,a ne da uđemo u probleme i tek onda nešto napravimo.

Raduje razmišljanje o gradskoj riznici, bilo bi lijepo da imamo više sredstava, ali vremena su teška.

Naišli smo na razumijevanje u pilot-projektu Veteranskog centra, napravljen je prvi korak, posjetila nas je pomoćnica ministra branitelja sa suradnicima. Sastanku je nazočila zamjenica gradonačelnika, jer je gradonačelnik bio u Latviji, da ne bi netko krivo shvatio, suradnja sa gradskom upravom je jako dobra. Moli za strpljenje i toleranciju.

M. Ivančić: Nije imao namjeru bojkotirati projekt, ali koordinacija udruga treba reći svoje mišljenje.

D. Špančić: Naselje JUG II bilo je predviđeno za Hrvate iz BiH, zatim za kadrove, a sada smo spali na socijalne slučajeve.

N. Ivanović: Prijedlozi se prihvaćaju. Po prvi put se uvažava dosta potreba srpske zajednice. U suradnji sa srpskim predstavnicima u saboru osigurana su sredstva u resornim ministarstvima za projekte u Ožegovcima, Branešcima, Društveni dom u Kraguju i dr.

D. Marin: Predlaže da se prosvjetnim djelatnicima ponudi da svoje projekte ponude djeci i da se opet osnuje Odbor za odgoj i obrazovanje.

D. Špančić: Prije 2 godine KPD „Sloga“ je organizirala pripreme za maturu, odaziv je bio dobar, bilo bi još bolje da se može sufinancirati.

N. Garača: Vrijeme za proučavanje materijala je bilo kratko. Treba reći da smo područje od posebne državne skrbi i da tražimo zaštitu, već smo se puno toga odrekli.

Nije li projekt Zdravstvenog veleučilišta preambiciozan obzirom na situaciju?

Gradonačelnik: SDP iznenađuje socijalnom osjetljivošću za zaposlenike u gradskoj upravi. Po prvi put u mandatu smo o svim važnim stvarima razgovarali na međustranačkoj koordinacije prije dostave materijala vijećnicima. Materijali su svima dostavljeni 5 dana prije sjednice, u skladu sa Poslovnikom. Sjednica Odbora za financije i proračun održana je dan prije sjednice zbog g. Garače.

Projekt Zdravstvenog veleučilišta kandidiramo u programe EU, u suradnji sa još 2 partnera. Daruvar osniva veleučilište, ali sa nekim drugim usmjerenjima i nisu nam konkurencija.

N. Garača: Danas je socijalna osjetljivost zbrkana na sceni, a za prava radnika brine se dugoročno.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Točka 18. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

19. – prijedlog je jednoglasno usvojen,
20. – prijedlog je jednoglasno usvojen,
21. – prijedlog je jednoglasno usvojen,
22. – prijedlog je jednoglasno usvojen.

23. Prijedlozi i inicijative

D. Špančić: Poziva vijećnike na božićni koncert posvećen dr. Šreteru, koji će se održati u Hrvatskom domu 21. 12. u 18h.

D. Marin: Predlaže osnivanje odbora koji su radili prije.

N. Ivanović: Gradonačelnik je potpisao Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnog društva.

Gradonačelnik: Da, putem Udruge gradova potpisana je spomenuta Deklaracija

Poziva sve vijećnike na Božićni sajam od 20. do 22. prosinca sa stankom za koncert u Hrvatskom domu.

Zahvaljuje na jednoglasnom prihvaćanju proračuna i kao i prijašnjih godina, dodjeljuje skromne poklone vijećnicima.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:15 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić 

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content